Den svenska statstelevisionen, SVT, har nu visat ytterligare en anti-israelisk dokumentär som ett led i ansträngningarna att indoktrinera den svenska allmänheten.

Nyligen, 21 maj, visade ”Dokument utifrån” en dokumentär om läget i Jerusalem och den palestinsk-israeliska konflikten. Dokumentärens grundtes framförs redan under de första sekunderna då det hävdas att i Jerusalems ”ockuperade östra del stiger spänningen i takt med att allt fler judiska bosättare flyttar in”.

Citatet sammanfattar tydligt dokumentärens utgångspunkter, tema och slutsatser. Den judiska närvaron i Jerusalem är orsaken till konflikten. Dokumentären radar upp det ena israeliska ”brottet” efter det andra utan att ge någon kontext, några israeliska mainstream-perspektiv eller förklaringar. Propagandistiska och oärliga påståenden från den palestinska sidan lämnas obesvarade.

Dokumentären är 55 minuter lång men ordet terrorism nämns inte en enda gång. Inte heller omnämns Palestinska myndighetens antisemitiska propaganda, hur palestinska barn uppfostras till att tro att judar är onda, att mord på judar är något heroiskt och att hela Israel måste utplånas för att ge plats för en palestinsk stat från ”floden till havet”. Palestinsk terrorism, antisemitism och uppvigling saknar intresse för SVT – vilket denna dokumentär inte är det enda exemplet på.

Enligt dokumentären är den enda orsaken till konflikten närvaron av judar på de så kallade “ockuperade områdena”. Dokumentären nämner inte att “ockupationen” inte på något sätt är resultatet av israelisk expansionism utan istället följden av det försvarskrig som påtvingades Israel av fem arabiska arméer 1967.

Genom att se denna dokumentär skulle en svensk tittare inte kunna komma till annan slutsats än att Staten Israel är något ont – och palestinierna i alla avseenden utan skuld.

Det här är inte första - och med all säkerhet inte heller sista - gången som SVT sänder anti-israeliska dokumentärer och nyheter. Ett aktuellt exempel är dokumentären ”The Occupation of the American Mind” som sändes av UR i november 2016. Den är ett verkligt avskräckande exempel på anti-israelisk propaganda, med medverkan av välkända antisemiter och Förintelse-förnekare. Programmet i fråga försöker inte ens ge sken av balans och spelar på alla klassiska antisemitiska konspirationsteorier om manipulativt judiskt inflytande och makt i det fördolda. Israels ambassad i Stockholm anmälde programmet till Granskningsnämnden, som emellertid inte såg sig kunna finna att programmet varit vinklat. Detta trots att UR själv lagt till en introduktion till programmet där en svensk mellanösternexpert särskilt påpekar att de medverkande i programmet är välkända israelkritiker.

Allt detta illustrerar i själva verket ett oerhört bekymmersamt, upprepat mönster i Sverige och att svenska skattebetalares pengar används för denna typ av indoktrinering är inget annat än skamligt.

Det förefaller heller inte som att det finns något att göra för att förändra svensk statsmedias negativa och obalanserade hållning mot Israel. Från ambassadens sida har vi försökt nå fram genom alla tänkbara kanaler men antingen avvisats eller helt och hållet ignorerats. Denna ensidiga rapportering har under årtionden tillåtits fortgå ostörd och med statlig finansiering, något som är en av huvudorsakerna till den negativa israelbilden i Sverige.

Genom att fullständigt frångå alla de krav som vanligen dikteras av god journalistisk sed och genom att framställa Israel – en demokrati av västerländskt snitt – som boven i dramat, bidrar SVT aktivt till ett undergrävande av fakta, till att sprida fake news och till den pågående demoniseringen av världens enda judiska stat, Israel.

Svenska skattebetalare borde känna stor oro inför SVT:s agerande och kräva förändring, en balanserad rapportering och ett slut på den skrämmande ensidiga och tvångsmässigt negativa rapporteringen om Israel.

Isaac Bachman
Israels ambassadör i Sverige

Debattartikel publicerad i Barometern 9 juni 2017

_
Se även Inger Alestigs intervju med Isaac Bachman i Dagen 21/6
Israels ambassadör slutar: Hoppas jag ökat förståelsen för Israel
http://www.dagen.se/israels-ambassador-slutar-hoppas-jag-okat-forstaelsen-for-israel-1.984969 

Från intervjuns faktaruta: 

Har arbetat i flera länder: Isaac Bachman har bland annat arbetat i Guatemala, Bolivia, Brasilien, Uruguay, och Burma.

Bäst med Sverige: Vädret, renheten, solidariteten och medmänsklig värme. Tycker om svensk mat, ”svenskar lägger upp lagom mycket på tallriken. Det är bättre än i Israel, där varje måltid är en festival och man äter för mycket”. Gillar rökt lax.

Sämst med Sverige: Bilden av Israel, och en kollektivistisk anda som gör att få vågar utmana majoritetsåsikter.

Aktuell: Slutar som ambassadör i Sverige och åker tillbaka till Jerusalem. Sedan väntar en ny placering någonstans i världen.

Fler artiklar