2013 fattade amerikanska senaten ett beslut som borde väckt mer uppmärksamhet. Den bakomliggande förklaringen till beslutet ansågs vara ”hinder utan motstycke” på grund av Republikanerna. Man röstade igenom en juridisk reform. Senaten behövde inte längre tre femtedelar (60 röster) för att bryta ett filibuster . Från 22 november 2013 skulle det räcka med enkel majoritet. Kanske var det den största förändringen av spelreglerna för den amerikanska senaten under en generation. Vad var det som beskrevs av Demokraterna som ett hinder och som de ville avblockera? Juridiska utnämningar.

Både USA:s president Joe Biden och utrikesminister Anthony Blinken har tidigare betonat vikten av att åstadkomma konsensus för förändringar.

Det var första gången som USA gjorde sin åsikt hörd i samband med en intern politisk israelisk dispyt som har att göra med landets olika grenar av styrning. 

2013 när Demokraterna röstade för att ändra filibustern var Biden vice president och ordförande över senaten. Således var han medveten om att Demokraterna ändrade spelreglerna. Där och då var sökande av ett konsensus av mindre betydelse.

För att förstå det som äger rum i Israel just nu måste man vara nyanserad nog att inse att både den israeliska vänstern och israeliska högern har legitima skäl till oro för en juridisk reform. 

Hos israeliska vänstern finns en genuin oro över att i takt med att reformerna fortlöper så försvagas israelisk demokrati. Några av de reformer som föreslås är extrema och behöver tonas ned eller lyftas bort.

Å andra sidan finns det ett genuint missnöje hos ett betydande antal högerväljare som menar att deras rättigheter inte skyddas i tillräckligt stor utsträckning eller representeras av domstolen.

Den israeliska vänstern bör inse att vägen framåt för de flesta samhällen, som gör anspråk på att vara progressiva, går via revidering och förbättring.

Den israeliska högern bör inse att vägen mot förändring och förbättring går genom inkrementella steg och inte via att storma sig fram likt en vettvilling.

Alla kan inte få allt men alla kan få något.

Fler artiklar