Nanosystem transporterar läkemedel till tumörer hos små barn
Befintliga cellgiftsbehandlingar för vuxna är inte effektiva i ett litet barns kropp. Ett israelutvecklat nanosystem som ska transportera läkemedel mot cancer hos barn har visat sig kunna sakta ned tumörtillväxten och förlänga livslängden hos möss med hela 42 procent. I de flesta länder i västvärlden är cancer den främsta orsaken till dödsfall hos barn över ett års ålder. Forskningen publicerades nyligen i Journal of Controlled Release.

Israeliska forskare identifierar mekanism bakom ALS
En mekanism som involverar specifika mikroRNA och muskelmolekyler har visat sig spela en roll i utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. ALS är en dödlig sjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar, vilket leder till atrofi, förlamning och slutligen dödsfall på grund av att respiratoriska muskler inte kan fungera som de ska. Studien fokuserar på ett specifikt mikroRNA vars nivåer befanns minska i följd av ALS-orsakande muskulära mutationer. Deras fynd publicerades nyligen i Journal of Neuroscience.

Recipharm satsar på Israel
Life Science Sweden skriver att utvecklings- och tillverkningsbolaget Recipharm har inlett ett samarbete med Hadasit Medical Research Services and Development för att kunna erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster i Mellanöstern. Bolaget är baserat i Israel och är ett helägt dotterbolag till Hadassah Medical Organisation. De erbjuder olika forsknings-, utvecklings- och konsulttjänster till kunder i framför allt Mellanöstern. Syftet med partnerskapet är att erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster.

Träffsäker metod från Israel upptäcker bröstcancer tidigt
Forskare vid israeliska Ben-Gurion University of Negev och Soroka University Medical Center i Beersheva visade nyligen upp en ny och träffsäker metod som använder billig teknik för att upptäcka tidig bröstcancer. I sin studie, som publicerades i Computers in Biology and Medicine, kunde forskarna upptäcka bröstcancer med mer än 95 procent noggrannhet med hjälp två “elektroniska näsor” (e-näsor) som identifierade unika andningssmönster hos kvinnor med bröstcancer.

Handelskammaren presenterar sig:
Vi är en ideell organisation vars uppgift är att främja handel mellan Sverige och Israel samt öka kunskapen om Israel i Sverige. Vi gör detta genom nätverkande, företagssammankoppling, frukostseminarier och mycket mer.

Handelskammaren är religiöst och politiskt obunden.

Mer info kring dina förmåner som medlem hos oss hittar du under "Medlemskap".


Ur Handelskammaren Sverige-Israels medlemscirkulär 3 - 2018

Fler artiklar