Tillgång till den senaste tekniska utvecklingen och värdefull talang är de största bidragande orsakerna.


Åtminstone 87 multinationella företag har etablerat forskning och utveckling eller innovationscentrum i Israel de senaste tre åren – majoriteten efter förvärv av israeliska startup-företag, detta enligt en studie av Start-up Nation Central.

Studien visar att företag från 18 länder har etablerat sig i Israel sedan 2014. Den stora majoriteten är USA-baserade företag, totalt 49 stycken. Kanada har sex företag på listan, Storbritannien och Kina har fem vardera, Japan har två, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Indien, Nederländerna och Ryssland har två företag var medan Brasilien, Sverige, Ukraina, Spanien, Argentina, Australien och Thailand har ett företag vardera.

Rapporten visar att 2016 var ett särskilt händelserikt år. 32 olika företag etablerade sig i Israel det året jämfört med 29 stycken 2015 och 19 stycken 2014. Hittills har bara sju sådana etableringar gjorts i Israel i år.

Microsoft, Intel och Google har varit verksamma i landet i minst ett decennium. Israels högkvalificerade arbetskraft, och i synnerhet akademiker från israeliska armens elitenheter, har fått stor internationell uppmärksamhet, eftersom teknikföretag har flockats till landet för att investera i eller förvärva israeliska startup-företag och för att rekrytera lokala talanger. Faktum är att utländska investeringar i israeliska företag har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Utländska investerare har investerat rekordhöga 2.85 miljarder dollar under denna period.

(via nocamels:)

Israel idag

Publicerad på ambassadbloggen 17 november 2017

Fler artiklar