Premiärminister Netanyahu vid Tel Aviv University Cyber Week:

För några år sedan beslöt jag att Israel skulle bli en av världens fem ledande cybermakter och jag tror att vi är där nu. Det gäller dock att ständigt vara på sin vakt, det är en konstant utmaning.

Cybersäkerhet är viktigt av framför allt två orsaker: den första för att det är ett allvarligt och växande hot som växer eftersom allt idag digitaliseras. Skillnanden mellan high-tech och low-tech håller på att suddas ut och då detta sker i land efter land, i industri efter industri inträder vi i det som kallas Internet of Things och då växer behovet av cybersäkerhet lavinartat. Det här är ett problem för alla regeringar då militär, underrättelsetjänst, kritisk infrastruktur, företag och organisationer ska skyddas.

För det andra så handlar det om att cybersäkerhet är en bra affär eftersom det växer geometriskt. Det finns ingen slutgiltig, permanent lösning.

Idag vill alla de regeringar som jag kommer i kontakt med ha samarbete med Israel inom high-tech och alla vill framför allt samarbete inom cybersäkerhet.

Det här är ett uttryck för Israels status inom området. Den så kallade bojkotten håller på att skingras för vinden.

Israels teknologiska position inom cyberområdet har gjort israeliska företag väldigt, väldigt attraktiva och på grund av detta letar sig investeringar hit.

Israel idag

Publicerad på ambassadbloggen 28 juni 2017

Fler artiklar