Navina hjälper läkare att spendera mer tid med patienter och mindre tid med datorn.

Det har sagts att det inte finns något som heter överflöde av information, bara dålig filtrering. 

För läkare kan överflöde av information vara en fråga om liv och död när de tvingas lägga värdefull tid med att undersöka journaler efter ledtrådar istället för att behandla patienter.

Ett israeliskt företag som heter Navina kommer till undsättning för läkare. Med hjälp av artificiell intelligence presenterar Navina för läkaren en patientprofil som är lätt att följa. Den inkluderar patientens sjukdomar, riskfaktorer, behandlingshistorik med mera.

Tack vare Navinas app, kan läkaren se den viktigaste informationen på sin telefon. 

Säg till exempel, att en patient klagar till sin läkare över svaghet och trötthet. Patienten har en historia av hälsoproblem som kräver att läkaren granskar kardiologi, nefrologi och lungkonsultationer med olika specialister vid olika sjukhus under de senaste veckorna, månaderna och/eller åren. 
Lägg sedan in patientens historik av provsvar, ett hjärtekokardiogram och diverse e-posts och faxmeddelanden som kan vara relevanta eller inte. Glöm inte att ta hänsyn till all nuvarande medicinering hos patienten.
Navinas teknologi filtrerar och presenterar denna data på ett sätt så att läkare kan använda det omedelbart. 


Navina grundades av Ronen Lavi and Shay Perera 2018. Båda arbetade med artificiell intelligens inom IDF:s berömda enhet 8200 vars soldater ofta beskrivs som Israels cyberkrigare. Veteraner från enhet 8200 är mycket eftertraktade inom den högteknologiska industrin. 

Efter att ha avslutat deras militärtjänstgöring grundade Lavi och Perera Navina 2018. Det hebreiska namnet betyder  “Tillsammans förstår vi.”

Perera, Navinas tekniska chef, berättade för NoCamels att idén för Navina kom när en släkting till honom fick diagnosen cancer väldigt sent.  Han sa att detta berodde på misstag från husläkaren och släktingen blev sämre. Han och Lavi insåg att läkarna helt enkelt förbisåg vital information eftersom de var överbelastade med patitentdata.

“Vi byggde algorytmer för att åstadkomma två huvudsakliga saker. För det första har man mycket ostrukturerad data – en stor mängd text. I en process som kallas entitetsextraktion extraherar vi alla de relevanta koderna ur texten, alla laborationer, alla mediciner. alla problem, alla diagnoser, genom maskinlärning kapacitet. Sedan bygger vi en kunskapsgraf som länkar all data”, förklarar Lavi, VD:n, för NoCamels.

Navina används nu av 1500 läkare i USA. Teknologin hjälper läkare att förbereda sig för patientbesök mer effektivt, minskar feldiagnoser, och hjälper till och med läkare att mer exakt uppskatta behandlingskostnaderna. 

“Jag tror att vinsten för patienten är mycket uppenbar”, sa Lavi till NoCamels. ”De vill att allt ska åtgärdas. Och läkaren ska vara med patienten, inte med datorn. Och det är vad Navina låter dem att göra eftersom allt sammanfattas för dig med  två eller tre klick.”

Nyheten rapporterades först via NoCamels den 10 juli och sedermera av United With Israel

Fler artiklar