Israel är ansett att vara en världsledare i livsmedelsteknik och har sett lanseringen av över 50 lokala nystartade företag i matersättningssektorn. 


Alternativa proteiner, som erbjuder ett sätt att omvandla vårt matsystem, gå bort från animaliska produkter och mot odlat kött, fermenterade- och växtbaserade alternativ – lockar israeliska forskare, entreprenörer och statliga investeringar, och signalerar uppkomsten av ett lovande område i det israeliska innovationsekosystemet. 

Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, tillsammans med ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling och Good Food Institute Israel (GFI Israel), en vetenskapsbaserad ideell organisation, tillkännagav i augusti en statlig investering på alternativa proteiner.


Israel anses vara världsledande inom livsmedelsteknik och har sett lanseringen av över 50 lokala nystartade företag inom matersättningssektorn.
 
Den alternativa proteinindustrin, som inkluderar livsmedelsprodukter tillverkade av växter, odlat kött producerat från djurceller och jäsningsprocesser som införlivar mikroorganismer i djurfria system, tilldrar sig stort forskningsintresse i den akademiska världen, förutom uppmärksamheten från institutionella och statliga investerare.

Israel är också ett av världens två största investeringsmål hos alternativa proteinföretag, med 320 miljoner dollar, vilket står för 18 % av investeringarna över hela världen.

Motorn som driver denna industri är akademin, som genererar studier som leder till potentiella nya vägar för tillämpad forskning, och sedan affärsmöjligheter.

Banbrytande vetenskapliga studier utförda i labb vid akademiska- och forskningsinstitutioner tar itu med flaskhalsar och leder, tillsammans med den resoluta aktiviteten hos akademiska institutioners kommersialiseringsarm, till en ökning av antalet företag inom området med förmåga att samla in betydande medel. 

Området har också blivit en finansieringsprioritet för den israeliska regeringen, vilket bevisas av ett nytt strategiskt investeringssamarbete mellan ministerierna.
Detta samarbete inkluderar en ny fond som ska delas ut som anslag till israelisk forskning, centrerad på alternativa proteiner som ersättning för kostproteiner från kött, fisk, ägg och mjölk.

"Det här initiativet kommer i hög grad att bidra till att bibehålla Israels konkurrenskraft som innovatör på området och placera det i framkanten av global kunskap och forskning", säger Hilla Haddad Chmelnik, generaldirektör för ministeriet för innovation, vetenskap och teknik.

"Detta program är det första steget i en omfattande strategisk plan som kommer att gynna både det lokala jordbruket och den högteknologiska industrin, och som är betydelsefullt, särskilt i ljuset av den ökande globala oron för livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan från djurbaserade produkter." tillade hon.
 
Det globala matsystemet har stora konsekvenser bortom ens tallrik. Kött-, ägg- och mejeriproduktion är ohållbar och ineffektiv och påverkar klimatförändringar, miljöförstöring och antibiotikaresistenta sjukdomar.
 
Naama Kaufman-Fass, generaldirektör för jordbruksministeriet, sa att "den ökande efterfrågan på animaliska livsmedelsprodukter kräver att vi agerar ansvarsfullt – och möter den nuvarande efterfrågan samtidigt som vi söker alternativa hållbara lösningar för framtida generationers skull."
 
Ett exempel på ett sådant israeliskt företag är Aleph Farms, som producerar kött från djurcellsodling. Detta eliminerar behovet av att föda upp och odla djur för mat och ger ett hållbart alternativ till protein från odlade djur.

Den alternativa steken kan skryta med en rad fördelar i jämförelse med vanlig stek.
Den tid som krävs för att producera sådant kött skulle bara ta tre veckor, jämfört med två år med traditionell nötköttsodling. Dessutom undviker labbodlat kött skadliga antibiotika, har ett lägre miljöavtryck och kommer i slutändan att minska djurslakt och lidande.

Denna nyhet har tidigare skrivits om av Times of Israel,och Israel Hayom

 

Fler artiklar