Svenska kyrkan och Diakonia arrangerar återigen en journalistresa till Israel och de palestinska områdena. Men flera opinionsbildare är kritiska till att några av Sveriges tyngsta reportrar ska lära sig om konflikten från aktörer som man anser vara ensidigt Israelkritiska. Enligt Erik Lysén, utrikeschef i Svenska kyrkan, kommer resenärerna dock få ta del av åsikter som inte nödvändigtvis delas av Svenska kyrkan.


I november arrangerar Svenska kyrkan och Diakonia återigen en resa för svenska journalister till Israel och de palestinska områdena. På kyrkans webbplats beskrivs syftet med att man vill ge ”möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter”.

Men arrangemanget är hårt kritiserat.

”Jag finner det oerhört besvärande att statliga Sveriges Radio väljer att skicka ett av sina tyngsta namn på en BETALD påverkansresa organiserad av en av Sveriges mest aggressivt antizionistiska organisationer. Var är oberoendet?” undrar Annika Rothstein, judinna och journalist, på Twitter.

Hon syftar på Kathrine Zimmerman på SR:s P1 som är en av deltagarna. Några av de övriga är Karin Thurfjell på Svenska Dagbladet, Kenan Habul på Sydsvenskan och Gustav Gelin på vänstertidningen ETC.

Liberalernas utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm beskriver det som en antiisraelisk kampanj- och propagandaresa i kyrklig regi.

”Blir intressant att följa deltagarnas rapportering från området när de kommer hem”, twittrar han.

”Smärtsamt att min kyrka bidrar till detta. Vart ska jag då gå?” skriver Maria Ludvigsson, ledarskribent i Svenska Dagbladet.

Prästen Annika Borg, som själv varit med på liknande arrangemang, menar att hon kan intyga att kritiken är relevant. Borg har även tidigare riktat skarp kritik mot Svenska kyrkans resor och bland annat menat att syftet är anti-judiska budskap och propaganda mot Israel.

På Twitter ifrågasätter också användare om den andra arrangören, biståndsaktören Diakonia, känd för sin hårda kritik mot Israel, kan ses som garant för en opartisk bild av konflikten.

När gruppen My truth, som består av israeliska soldater som berättar om sina upplevelser, kom till Sverige i våras motarbetades de exempelvis av just Diakonia.

Enligt Svenska kyrkans utrikeschef, Erik Lysén, är journalistresan är ett svar på uppmaningen från palestinska kyrkoledare att besöka och med egna ögon se situationen,

– Vi har fullt förtroende för alla deltagares förmåga att lyssna kritiskt till många olika röster, skriver han i ett mejlsvar till Världen idag.

– Det är en resa vars syfte är att studera konflikten. Vi är tydliga med att resan utgår från ett folkrättsligt perspektiv. Vi har en tydlig position som säger att vi står bakom en tvåstatslösning och att Israels ockupation av Palestina måste upphöra samt att allt folkrättsvidrigt våld från alla parter måste upphöra.

Erik Lysén menar att man lyssnar till skilda perspektiv, vissa som Svenska kyrkan delar och andra som man inte ställer sig bakom.

Kommer man under resan att möta israeliska företrädare som representerar Netanyahu-regeringens, och en stor del av den israeliska befolkningens, synsätt?

– Vi möter alltid representanter från regeringen.

På vilket sätt tar ni er an terrorgruppen Hamas roll och inflytande under resan?

– Hamas roll behandlas framför allt när vi besöker den israeliska staden Sderot vid gränsen till Gaza, som utsätts för bland annat raketbeskjutningar av Hamas och andra väpnade grupper.

Enligt Erik Lysén har Svenska kyrkan arrangerat journalistresor också till andra konfliktområden, till exempel Kambodja, Colombia, Uganda och Etiopien.

– Länder där vi sedan många år har etablerade kyrkorelationer eller långsiktigt utvecklingssamarbete.

Samuel Teglund

Publicerad i Världen idag 17 september 2019

- - -

6b) Journalistresa till Israel och Palestina
av: Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan och Diakonia anordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina den 3-10 november 2019. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter.

Sammanlagt sökte 72 personer till de åtta platserna. De som blev antagna är:

Martin Adlercreutz, TV4

Karin Bülow Orre, Expressen

Gustav Gelin, Dagens ETC

Kenan Habul, Sydsvenskan

Erica Hedin, P4 Göteborg

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

Karin Thurfjell, Svenska Dagbladet

Kathrine Zimmerman, Sveriges radio

Pressmeddelande från Svenska Kyrkan publicerat 2 september 2019

Fler artiklar