Advokaten Hannah Hatib, från den norra israelisk- arabiska staden Tamra i dag blev i tisdags den första kvinnan som kommer arbeta som domare inom shari'a domstolar efter att en kommitté som leddes av israeliska justitieminister Ayelet Shaked godkänt Hatibs nominering. Riksdagsmannen Issawi Frej, som initierade möjligheten kallade detta ett "historiskt beslut".


Hatib arbetar för närvarande som advokat och representerar även kunder i shari'a domstolar.

Shari'a domstolar avgör familjerätten inom det muslimska samhället, samtidigt som de har den unika myndigheten att diskutera äktenskapliga frågor. Shari'a domstolarna i Israel är muslimska motsvarigheten till rabinnatets, judiska domstolar.

"Detta är ett beslut med många konsekvenser rörande allt som är relaterat till att främja kvinnans status inom det arabiska samhället", säger Farij. "Vi kunde vidarebefordra beslutet  med stöd av shari'a - domstolarnas ledarskap. En annan symbol för diskriminering av arabiska kvinnor har upphört.

För att nå jämställdhet inom det israeliska samhället måste vi först garantera jämställdhet inom det arabiska samhället. Kampen mot diskriminering av arabiska kvinnor fortsätter.”


Artikeln är hämtad från Times of Israel 

 

Fler artiklar