Vi kommer att i år delta på bokmässan som går av stapeln torsdagen den 22 september och slutar söndagen den 25 september. Varmt välkomna att besöka oss. Vi finns i monternummer H03:06

I dagsläget har vi två scenprogram som Vänskapsförbundet är arrangör för.
 
Varför rankas Israel så högt i undersökningar av demokrati och mänskliga rättigheter?
Dag/tid: Fredag kl.17.30-18.00
I en region som rankas som den absolut sämsta när det gäller demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män, skydd för religiösa och etniska minoriteter och respekt för mänskliga rättigheter, utgör Israel ett undantag. Landet ligger bättre till än vissa länder i EU. Vi förklarar varför.
 
Miljöarbete i Israel och Palestina
Dag/tid: Lördag kl.16.30-17.00
 
Mycket talar för att klimatförändringarna kan slå mycket hårt mot människor, djur och natur i Mellanöstern. Klimatet förutspås bli allt torrare och hetare. Belastningen på redan ansträngda naturresurser kommer då att öka med försämrade livsvillkor som följd. Vattenbristen speciellt i Gaza är ständigt hotande. Hur arbetar man i Israel och Palestina för att avvärja dessa hot?

 
Många organisationer försöker på årets bokmässa likställa konflikten mellan israeler och palestinier som apartheid eftersomtemat är Sydafrika. 
Arrangörerna för bokmässan har på deras eget initiativ föreslagit en debatt vilket Vänskapsförbundet gladeligen tackat ja till. Dessvärre har varken Amnesty eller Palestinagrupperna velat ställa upp.
Under bokmässan kommer därför separata program i frågan.
Vänskapsförbundet kommer ha ett program på temat. Titeln och formerna är inte klara i nuläget.   

Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman deltar i ett program om konstnärlig frihet i en skiftande värld. Det äger rum torsdagen den 22 september 16: 45 -17:30 

I många länder står kulturutövare inför restriktioner och försök att kontrollera deras arbete – en tendens som har förstärkts av pandemin och det spända politiska landskapet. I de nordiska länderna har det uppstått behov att revidera några av de institutionella mekanismer som både ska säkra konstens fria utövning och samtidigt understödja deras roll i utvecklingen av samhällslivet.

Ett samtal om konstnärlig frihet. Medverkande: ELINE SIGFUSSON, direktör tankesmedjan a/ nordi/c, MIKA ROMANUS, direktör Konstnärsnämnden, och ZIV NEVO KULMAN, Israels ambassadör i Sverige. Programledare: ELLEN WETTMARK, verksamhetschef Bonniers Konsthall. Inledning: BENNY MARCEL, direktör Nordisk Kulturfond.


Fler artiklar