"Dessa upptäckter är ett svar till alla som tvivlar på den rätta vägen och vår närvaro här och i hela Israel", sade chefen för Benjamins regionala råd i Judeen och Samaria.

En arkeologisk utgrävning i Tel Tibnah i Binyamin-regionen i Judeen och Samaria har lett till att en gammal bosättning har upptäckts, som går tillbaka till den tid då israeliterna gick in i Israels land, för över 3000 år sedan.

Under en månad av utgrävningar i Tel Tibnah på uppdrag av Binyamin Regional Council och Bar-Ilan University, upptäcktes också många fynd från den forntida staden som fungerade som huvudstad i distriktet i slutet av andra tempelperioden. 
Resultaten av de undersökningar som genomförts på platsen, liksom dess omnämnanden i historiska källor, visar på närvaron av en central bosättning från tidig bronsålder till den ottomanska perioden – vid tider av regional administrativ och militär betydelse.

Utgrävningarna avslöjade en stor offentlig mikva (rituellt bad), komplett keramik, mynt och ben. Ett sällsynt mynt från tiden för det stora upproret mot romarna omkring 70 e.Kr. hittades också, med inskriptionen "År två för Sions frihet."
Skärvor av keramik som tyder på kontinuerlig bosättning hittades också under utgrävningarna, tillsammans med 18 mynt, varav fyra var identifierbara.

Ett av mynten identifierades som ett romerskt mynt från 58-89 efter Kristus, och ett annat var ett mamluksmynt i silver från 1200-talet med en lejonfigur – symbolen för den mamlukske sultanen Baibars.

En välbevarad romersk spjutspets med anor från 200-talet med böjd spets, ett sällsynt fynd i Israel, upptäcktes också på platsen.

Trots området Tel Timnas storlek och betydelse hade platsen inte utgrävts förrän nyligen och information om den kommer från arkeologiska undersökningar och litterära källor. 

Före sexdagarskriget 1967 fungerade området som en jordansk militärpost, och än i dag finns det kommunikationsskyttegravar som användes av den jordanska armén.

Resultaten av undersökningarna tyder på att toppen av jordhögen var bebodd från bronsåldern till den romerska perioden, medan sluttningarna var bebodda från den hellenistiska och romerska perioden till den sena arabiska perioden, då centrum av bosättningen låg på den västra jordhögens sluttning.

Fynden av undersökningarna pekar på två gyllene perioder i platsens historia- järnåldern och den tidiga romerska eran.

Söder om jordhögen sträcker sig en stor begravningsplats med två gravar med dekorerade fasader, som var synliga fram till början av 1900-talet
och dateras till slutet av andra tempeltiden. 

Vid foten av gravarna fanns en stor reningsmikva från
andra tempeltiden som användes av invånarna på platsen och kanske av pilgrimer som passerade på väg till Jerusalem.

 "Studien av utgrävningsfynden kommer att kasta ljus över områdets historia och den materiella kulturen för dess invånare under en mängd olika perioder, och särskilt under den tidiga romerska perioden när det låg i Tel-Timna, en av huvudstäderna i Judahs distrikt”, sade Dr. Davir Raviv från Bar-Ilan University.

Yisrael Gantz, ordförande för Benjamins regionala råd, sa att "i centrum av Benjamin, mitten av landet, avslöjades en etablerad judisk stad som var en samlingspunkt vid huvudleden mot Jerusalem. Det är spännande att röra vid gravarna och lämningarna och faktiskt känna våra rötter och arv.”
"Dessa upptäckter är ett svar till alla som tvivlar på den rätta vägen och vår närvaro här och i hela Israel", förklarade han.

Denna nyhet har tidigare rapporterats om bland annat i Times of Israel och Israeltoday

Fler artiklar