Myntet, det fjärde av sitt slag som är känt i världen, var del av en mängd material som grävdes upp av palestinska antikvitetsplundrare 2002. 

Amerikanska myndigheter återlämnade ett ”extremt sällsynt” silvermynt i shekel tillverkat av judiska rebeller från 2000 år sedan, efter att det hade stulits och smugglats ut från landet för två decennier sedan.

Myntet ska ha tillverkats av judiska rebeller som en självständighetsförklaring mot det romerska imperiet under det fjärde året av den stora revolten (66-73 E. Kr)

”Silvermynts präglande av den stora revoltens ledare var faktiskt ett förkunnande av självständighet av judarna i landet Israel, ett uttalande mot det mäktiga imperium som stod framför dem” förklarade Ilan Hadad, en arkeolog vid Israels myndighet för antikviteter. ” Många av upprorsmakarnas silvermynt var överstrukna kejserliga silvermynt, täckandes kejsarens ansikte med judiska motiv”.

” Detta gav myntet mycket större symboliskt värde än det monetära värdet av själva myntet” tillade Hadad.

Myntet, det fjärde av sitt slag i världen som man känner till, var del av mängd material som grävdes upp av palestinska antikplundrare 2002 vid en plats i Elah -dalen, enligt Israels myndighet för antikviteter.

Under de senaste två decennierna har israeliska tjänstemän letat efter det stulna myntet. Myntet har färdats mellan illegala antikvitetsmarknader i Israel , Jordanien och Storbritannien. Jakten på det plundrade  myntet involverade en transkontinental underrättelsetjänstoperation i samarbete mellan USA, Egypten, Storbritannien och Jordanien.

Myntet beslagtogs till slut i Denver 2017. Samlare hade försökt att sälja myntet under en aktion i Denver, efter att falska ursprungsdokument hade förberetts i London för att exportera shekeln från Storbritannien till USA.

Israels myndighet för antikviteter noterade att 25 centiga shekelmynt (som detta mynt var) från det fjärde året av revolten inte tidigare hade upptäckts i arkeologiska utgrävningar.
Det finns bara ett liknande mynt som The British Museum erhöll på 1930-talet, och ytterligare tre "cirkulerar" på svarta marknaden för antikviteter och bland privata samlare.

Nyheten har tidigare uppmärksammats av Times of Israel, Algemeinier, Haaretz och NY Times bland annat.Fler artiklar