Starten 1920 innebar att ordna barntillsyn för de första pionjärerna i dåvarande brittiska protektoratet Palestina. Detta så att även kvinnorna kunde bidra till uppbyggandet av landet. Genom åren har åtagandena utvecklats och växt, alltid med fokus på att förbättra barns och kvinnors livsvillkor. Idag erbjuder WIZO alla i Israel inte bara daghem och skolor, utan också föräldrautbildning, rättshjälp, skyddade boenden och professionellt stöd, liksom vidareutbildning och ledarskapsutbildning för kvinnor.


Jubileumsåret uppmärksammas på olika sätt. Bland annat med historiska bakåtblickar, men också med en framtidsinriktad kongress i januari 2020 för WIZO-delegater från hela världen. På WIZO:s internationella hemsida wizo.org finns bland annat bilder och historiska fakta från de gångna 100 åren. Där finns även information om den kommande kongressen, EGM – Enlarged General Meeting i Tel Aviv.

Här i Sverige, är WIZO den enda rikstäckande judiska kvinnoorganisationen. Medlemskapet riktar sig till både unga och gamla. I vissa familjer är mer än tre generationer nu levande kvinnor engagerade i vårt arbete och vi välkomnar gärna fler medlemmar! Självklart är även män välkomna som medlemmar.

Vi är stolta över att tillhöra en 100 år ung organisation, som ständigt blickar framåt och som har som mål att göra daglig skillnad för barnen, ungdomarna och kvinnorna i Israel.

Följ gärna WIZO på svenska facebook WIZOSverige och på internationella facebook World WIZO.

WIZO

Publicerad på WIZO:s egen hemsida:

Fler artiklar