Aldrig tidigare har relationerna med Mellanösterns enda demokrati, Israel, varit så usla. På grund av den förra regeringens ensidiga Mellanösternpolitik har Sveriges anseende skadats och så även möjligheterna att agera som en konstruktiv part i framtida fredsförhandlingar med sikte på en tvåstatslösning.


För att verka för en lösning mellan parterna krävs att det är möjligt för Sverige, och EU, att kontinuerligt kunna hålla kontakt med både Israel och företrädare för den palestinska myndigheten. Detta kräver att Sverige nu omgående återupprättar relationerna med Israel. Att ensidigt och onyanserat framställa Israel som roten till allt ont i Mellanöstern är verklighetsfrånvänt och kontraproduktivt.

Det finns även andra områden där ett ökat utbyte är önskvärt. Israel tillhör, såsom Sverige, skaran av länder som satsar störst andel av BNP på forskning och utveckling per capita.

Israel är även en av världens ledande nationer inom Life Science och Biotech. Små länder, som Sverige och Israel, har inte samma resurser som större och därför är samarbeten inom teknologi nödvändiga. Även Sida, som lägger stor del av sina utbetalningar på vattenrelaterade frågor, skulle kunna lära mycket utav Israels förmåga av att omvandla havsvatten till sötvatten.

Ett tvåårigt pilotprojekt har placerat en Innovationsscout i Tel Aviv, vilket är välkommet. Trots den enorma potential som finns för svenska företag i Israel och för utökad handel är det ändå märkligt att Business Sweden inte har ett kontor i landet. I stället sköts handeln 2300 kilometer från Israel, från Business Swedens kontor i Wien, som förutom Österrike och Israel även har 10 andra europeiska länder på sitt ansvarsområde. I ett medielandskap där de flesta nyheterna om Israel handlar om konflikter, med antigen Palestina eller grannländerna, är det troligt att ett handelskontor hade gjort ännu större nytta.

Lars Adaktusson (KD)
Robert Halef (KD)
Andreas Carlson (KD)
Ingemar Kihlström (KD)
Tuve Skånberg (KD)
Mikael Oscarsson (KD)

Ur riksdagsmotionen Internationell samverkan (2018/19:2777) inlämnad 30 november 2018

Fler artiklar