Israel och Sverige har många saker att diskutera och ska göra så direkt och öppet, i enighet och i oenighet- men alltid baserat på vänskap och ömsesidig respekt. 

Att komma till Israel för bilaterala samtal i egenskap av biträdande utrikesminister är verkligen ett stort nöje - även i denna svåra stund när våra två länder fortfarande kämpar med konsekvenserna av en farlig pandemi.

Jag har många positiva minnen efter att ha tjänstgjort här som Sveriges ambassadör 2003-2007, och jag har varit tillbaka många gånger sedan dess, nu senast med statsminister Stefan Löfven inför the World Holocaust Forum förra året.

När Ann Linde utnämndes som vår nya utrikesminister under hösten 2019, uppgav hon offentligt att en av hennes första ambitioner var att förbättra relationerna mellan Sverige och Israel. Det är fortfarande en av mina främsta prioriteringar som hennes ställföreträdare. 

Sverige är en vän av Israel. Det finns ingen anledning till varför vi inte ska ha öppna, ärliga och vänskapliga relationer.

Sverige och Israel är båda medelstora länder, med öppna ekonomier. Vi är båda i den globala framkanten inom innovation och teknologi. Och vi båda delar värderingar av demokrati, social rättvisa och jämställdhet.

Historien av våra relationer är lång och djup. Sverige röstade 1947 för FN planen som rekommenderar skapandet av självständiga judiska och arabiska stater.
Svensk solidaritet med den nyetablerade staten Israel var stark, och för många svenskar har arbete i Kibbutzim varit en del av deras formativa erfarenheter.

Idag växer våra ekonomiska och handelsrelationer, medan kulturutbyten och turism har blomstrat, och jag är säker på att det kommer göra det igen efter pandemin. Sverige stödjer inte BDS eller någon bojkott av Israel. Vi söker mer handel och utbyten med Israel, inte mindre. 

Det är ingen slump att Vinnova, öppnade kontor i Tel Aviv 2018, blott det andra kontor utanför Sverige (det första är i Silicon Valley). Samarbete inom vetenskap och  forskning expanderar.

När jag träffar min israeliska motpart, ser jag fram emot att täcka en bred och djupgående agenda av regionala frågor. Jag kommer bland annat att:

-Gratulera Israel till normaliserandet och relationsbyggandet med Förenade Arabemiraten, Bahrain, Sudan och Marrocko- fred och vänskapliga relationer mellan stater är goda nyheter för Israel och för regionen, 

- Uttrycka vår oro över Irans nukleära program och Irans stöd till destabiliserande regionala aktörer, och diskutera hur man mest effektivt hanterar dessa och andra utmaningar för regional säkerhet,

-Uttrycka vårt starka stöd för en förhandlad tvåstatslösning, som leder till att Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet, 

- Upprepa Sveriges otvetydiga fördömanden av alla terrorhandlingar, vilket illustreras av vårt stöd för FN :s resolution som fördömer Hamas, som tyvärr inte gick igenom i generalförsamlingen 2018,

-Stödja Israels rätt att försvara sig själva,i enlighet med internationell rätt, när man attackeras, så som under raketattackerna från terroristgrupper i Gaza i maj, 

-Utarbeta hur EU-Israel relationer kan fördjupas och stärkas, inför ett förhoppningsvis snart kommande associeringsrådsmöte. 

Under våra samtal kommer jag informera min israeliska motpart om förberedelserna inför Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, där världsledare kommer att samlas den 13 oktober 2021 i Malmö, Sverige. Jag kommer också ta upp vårt arbete med Israel och andra samarbetspartners till International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som ska ledas av Sverige under 2022, vars definition vi till fullo ställt oss bakom.

Israel och Sverige har många saker att diskutera.  Vi ska göra så direkt och öppet, i enighet och i oenighet- men alltid baserat på vänskap och ömsesidig respekt.

Robert Rydberg

Artikeln publicerades i Israel Hayom den 19 augusti

Fler artiklar