Interpellation 2016/17:388
av Mikael Oscarsson (KD)
till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

För året 2015 var Sverige den 6:e mest generösa givaren till Unrwa, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Sverige gav totalt under året ca 45 430 000 USD, det vill säga närmare 400 miljoner kronor.

För dessa pengar gör Unrwa en rad insatser, däribland utbildning. Unrwa skriver på sin hemsida att man har en utbildningskår om totalt 21 924 anställda. Dessa anställda, däribland lärare, är aktiva i totalt fyra länder, Palestina är ett av dem.

Vilka skolböcker som Unrwa använder är upp till värdlandet. Utöver detta har Unrwa möjligheten att lägga till sina egna böcker för att nyansera bilden och föra fram åsikter som tolerans, icke-våld och mänskliga rättigheter.

Då den palestinska myndigheten 2006 presenterade sina nya läroböcker för gymnasiet stod det klart att syftet inte är att utbilda för fred och samexistens med Israel. I stället talar böckerna om hur Israel inte har någon rätt att existera och att det palestinska kriget mot Israel är en evig islamisk kamp. Dåvarande senatorn Hillary Clinton tog upp detta i en presskonferens i februari 2007, då hon sa att dessa läroböcker ger inte palestinska barn en utbildning; de indoktrinerar dem det är oroande på en mänsklig nivå, det är oroande för mig som en mor och det är oroande för mig som en amerikansk senator eftersom det i grunden handlar om att förgifta dessa barns tankar.

Vanligt förekommande i läroböcker är att Israel är helt raderat på kartan över området. Kartan föreställer endast Palestina, och israeliska städer är angivna som palestinska städer.

Gymnasieprov i det arabiska språket innehåller frågor och exempel där man ska hitta fel och rätta meningar. Meningarna som tas upp är till exempel:

  • Självuppoffrande krigare, ditt hem är paradiset, om Allah vill.
  •  Hemlandet kommer att befrias av dess hjältar.
  •  Allah, led oss till seger över våra fiender.
  •  Så vackert det är att en man tillhör något. Endast den lojale vet sitt hemlands status, de som hänger sig själv till att försvara det och ger sitt blod för att frigöra det så att dess flagga kan hissas.

Källa: Al-Ayyam, 1 maj 2013 (via PMW)

I en lärobok i det arabiska språket Vårt vackra språk 1 januari 2010 går följande att läsa

Martyren

Jag ska bära min själ i min hand och kasta det mot förstörelsens avgrund

Och sedan, antingen liv, glädjande vänner, eller död, gör fienden rasande.

Genom ditt liv! Jag ser min död, men jag skyndar mina steg mot det

Genom ditt liv! Detta männens död.

Och den som ber om en ädel död – här är den.

Då Sverige är en av Unrwas största bidragsgivare borde Sverige kunna ställa tämligen stora krav på organisationen att redovisa vart givarens pengar går och till vad de används. Om det är så att en läroplan används där man för fram våldsförskönande och antisemitism och att skolböcker som används lär ut att Israel ska utplånas torde det vara väldigt problematiskt.

Ministern sa i svaret på min senaste interpellation rörande det palestinska biståndet att Sverige ställer i genomförandet av biståndet krav på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, på kamp mot korruption, på arbete för jämställdhet och på fortsatt reformarbete.

I artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, punkten 1 och 2 står

Var och en har rätt till utbildning.

Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna

Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

Då regeringen säger sig värna de mänskliga rättigheterna, vilket jag inte tvivlar på att den gör, torde detta om något vara riktigt oroande för regeringen. Om nu barnen lär sig att martyrskap är någonting vackert, att Israel ska utplånas och att hata judar rimmar ju detta tämligen illa med att främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper.

Jag vill därför fråga statsrådet Isabella Lövin:

1. Delar statsrådet slutsatsen att det är ytterst problematiskt att barn i en stat, erkänd av den nuvarande svenska regeringen, i grundskolan lär sig intolerans, hat och våld riktat mot en folkgrupp?

2. Är statsrådet villig att tillsätta en helt fristående och förutsättningslös genomlysning av vad Unrwas medel används till, hur pengarna som går till utbildning disponeras och hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs inom den palestinska grundskolan?

Mikael Oscarsson
Riksdagsledamot (KD)

Inlämnad till riksdagen 22 mars 2017

Fler artiklar