App uppmärksammar föräldrar på avgörande ögonblick i hemterapisessioner. 

Barn med autism lär sig tala för första gången tack vare en AI-driven-app.

Föräldrar spelar in videos av strukturerade terapisessioner hemma ,därefter ges man praktisk vägledning baserad på sofistikerad datoranalys.
Genom maskinlärning kan appen identifiera de ögonblick, som  föräldrarna förbiser, när ett barn försöker verbalisera, som under aktiviteter de tycker om.
Utbildade terapeuter ingriper vid denna tidpunkt  och föreslår detaljerade sätt där föräldrar kan implementera strategier för framtida scenarier. 

Till exempel: när en mamma blåser på sitt barns händer för att torka dem och pausar för ett ögonblick, kommer AI att föreslå att hon kunde uppmuntrat honom till att verbalisera och säga ordet ”blåsa”.
Appen är utformad för att få ut det mesta av de tidiga åren hos ett icke verbalt barn - upp till fem års ålder  -när de bäst kan tillägna sig  språkkunskaper 
Den använder maskininlärning för att identifiera de stunder där ett icke verbalt barn mest troligt kommer  försöka att kommunicera, och när föräldrarna ska förstärka sina försök.
Programmet är byggt på en evidensbaserad beteendebehandling (Pivotal Response Treatment, PRT) för autism som ökar barnets motivation att lära sig och initiera kommunikation och förbättrar deras sociala färdigheter.
Föräldrar har ofta inte tillgång till mänsklig PRT- intervention på grund av långa väntelistor, bristande försäkringsskydd, och det faktum att det är dyrt. 

SocialMind Autism grundades i Israel av Dr Keren Sagiv Friedgut, en legitimerad barnläkare sedan 20 år som först lärde sig PRT för att hjälpa sina två autistiska barn att kommunicera.
Programmet är uppbyggt i 22 lektioner som inriktar sig på områden för kommunikationsutveckling, inklusive motivation, svar på multipla signaler och initiering av sociala interaktioner.

"Det finns ett kritiskt tillfälle för barn med autism upp till fem års ålder som kan förbättra deras liv och utvecklingsbana avsevärt - och vetenskapen har vetat hur man gör det i mer än fyra decennier", säger hon.

Dessa terapier är dock inte tillgängliga för barn . Det är långa väntelistor, och när du väl kommer in i terapi får du inte det bästa vetenskapen har att erbjuda. 
"”Så det jag gör är att utbilda de vuxna - terapeuter eller föräldrar- att ge de bästa utvecklingsmöjligheterna under dagen och få dessa barn att nå deras fulla potential.”

Varje lektion lär en förälder en del av strategin med en animerad scen, och framkallar frågor för att hjälpa så att man tar till sig informationen. De tittar också på videor av föräldrar som redan har deltagit i programmet som interagerar med sina barn och betygsätter deras prestationer.
Den mest effektiva och innovativa delen av appen är den feedback föräldrar får vid fem viktiga ögonblick, varje gång de skickar in en video.

”Vad som gör det väldigt tillgängligt är att du filmar dig själv i en terapisession eller när du interagerar med barnet hemma, du laddar upp det till plattformen, och det finns AI som känner av om du gjort rätt eller fel, så det hjälper att standardisera hela träningssystemet , och gör det billigare.
Min algoritm kan se om barnet nyss artikulerat eller verkligen hade ett försök till att kommunicera. Och sedan kan jag se om den vuxne förstärkte detta försöket, eller vad de normalt brukar göra, vilket är att ge barnen en annan uppmaning”, berättar hon för NoCamels

“ Det är väldigt intuitivt men det hjälper inte barnet för det är väldigt svårt för honom att kommunicera. Och om du gör en annan uppmaning istället för att förstå och förstärka honom , då känner att kommunikationen är det ännu svårare än vad han trodde det var.”
Feedback kommer inom tre dagar. Föräldrar frågas om de lyckats tillämpa en viss metod, och de visas tio sekunder från deras video som visar om de gjorde det eller inte.
Efter att ha svarat, får användaren fullständig feedback från utbildade terapeuter och alumner.
“Vår användare måste fundera om huruvida de verkligen tillämpade metoden korrekt innan de får svaret , och det accelererar verkligen deras inlärningskurva därför att du ser stunder av dig själv och ditt barn , och det är mycket bättre än att någon säger till dig vad du ska göra. Du måste åtminstone försöka ta reda på om du gjorde det rätt eller fel.”

SocialMind Autism erbjuder utbildning till föräldrar som fick högt betyg på modulerna och vill vara med i nätverket, så att de kan hjälpa till att förbättra algoritmen och ge feedback till de som har det svårt. 

Föräldrar går vidare från en lektion till nästa men kan repetera delar av läroplanen och fortsätta ladda upp videos och få feedback för att hjälpa sina barn att förbättras om de fortfarande är försenade i tal och kommunikation. 

“Ibland uppmuntrar vi föräldrar att gå tillbaka till en tidigare modul.  Även om du är bra på det du gör, behöver du feedback på fler scenarier och behöver förstå hur man använder dessa färdigheter för andra typer av utvecklingsmål eller mål.”

“Två procent av små barn har diagnosen autism.  Och som en barnläkare, ser jag de siffrorna ” säger hon. 
” Varje gång det fanns en diagnos, var det smärtsamt för mig att det här barnet bara skulle sättas upp på en väntelista och att han inte skulle få bästa möjlighet till framsteg. Det var min drivkraft.” 

SocialMind Autism siktar att träna mer terapeuter, föräldrar och öka dess AI förmågor.
Så småningom hoppas Dr Sagiv Friedgut att licensiera tjänsten till andra länder och expandera till svårigheter bortom autism. 

Nyheten har bland annat rapporterats av NoCamels

Fler artiklar