Det finns inget sätt att lura systemet säger israelisk startup.

Att inte kunna sitta still, att kämpa för att koncentrera sig, och humörsvängningar- det är bara några av de symptom som personer med ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) kan uppleva.

För över 150 miljoner människor kan det orsaka akademiska svårigheter, problem sociala färdigheter förmågan och ansträngda relationer.

 

 

Problemet är att det inte är en exakt vetenskap att identifiera sjukdomen. Det kan vara en utdragen process och innefatta en rad frågeformulär och intervjuer, vars svar kan variera beroende på vem som svarar på dem och deras sinnestillstånd vid tidpunkten.

Det följs i allmänhet upp av ett 20 minuter långt tråkigt datorspel, som mäter hur snabbt och exakt en person reagerar på visuella och auditiva stimuli.

Men om den som testas inte vill samarbeta - särskilt barn - kan det påverka resultaten. Det är inte som ett blodprov, där resultaten du ser är vad du får.

Det finns också människor som lurar systemet - fejkar ADHD symptom för att få en positiv diagnos och ett recept för Ritalin. Det används vanligtvis som läkemedel för att behandla rubbningen men missbrukas i stor utsträckning av studenter och andra för att göra dem mer fokuserade och alerta.

Därför introducerade det israeliska företaget MindTension vad de hävdar är världens första helt objektiva ADHD test.

 

Det mäter reaktionen hos en persons ögonlocksmuskler till olika ljud, och företaget hävdar, att det inte går att manipulera.

”Det här ett reflexmässigt svar och du har inget sätt att ändra det oavsett din medvetenhetsnivå,” förklarar driftansvarige chefen Dr. Hadas Shatz-Azoulay.

„ Det är som när du går till doktorn och han slår ditt knä med en hammare, det spelar ingen roll hur hårt du böjer benet.”

 

Patienten har ett antal självhäftande elektroder fästa under ögonen, och sätter på headset för ett sexminuters test.

 

De hör sex olika ljud utformade för att få hjärnstammen  - som reglerar automatiska kroppsfunktioner som hjärtfrekvens, andning och reflexer- att reagera genom att skrämma patienten. Varje ljud spelas tio gånger.

Vårt svar när vi blir förskräckta är att blinka – en evolutionär egenskap som hjälper oss att rädda vår visuella kapacitet så att vi tydligt kan bedöma hotet och välja mellan våra instinkter för frysning, kamp eller flykt.

 

”Vi tittar bara på svaret från tre synapser(avståndet mellan två neuroner där de kan kommunicera) - från ditt öra till hjärnstammen och tillbaka till ögonlockets muskel,” berättar Shatz-Azoulay. ” "Så vi kan lära oss om din hjärnstamsreaktion från mikrorörelsen i just den muskeln."

MindTension övervakar varje förändring i hur patienten reagerar på ljudet efter att ha hört det ett visst antal gånger. Ju mer uttalad respons, desto allvarligare är fallet med ADHD.

Forskare tror att människor med ADHD reagerar starkt på dessa ljud eftersom de har bibehållit några ’primitiva reflexer’- ofrivilliga reaktioner som nyfödda barn har som vanligtvis försvinner under det första levnadsåret.

Barn kan ha kvar dessa reflexer av en rad anledningar, inkluderat en traumatisk födsel eller upprepade öroninfektioner.

Reflexen MindTension testar är Moro (skrämsel) reflexen - som orsakar ett spädbarn att greppa sin mamma hårt när hon känner att hon faller. 

Ett barn som behåller Moro-reflexen kommer att vara överkänslig för yttre stimuli, kommer att vara lättskrämd, och kan verka oroligt eller rastlös - symptom som är vanliga hos barn med ADHD.

Flera studier genom åren har upptäckt att människor med ADHD är mer benägna att bibehålla reflexen och andra primitiva reflexer än de utan.

Det finns många fler applikationer för ett test som detta utöver att diagnostisera ADHD. Det kan testa hur uppmärksamhet generellt försämras bland stridspiloter, kirurger och lastbilsförare- vilket yrke som helst som kräver fokus och som potentiellt kan sätta människor liv på spel när de inte kan göra just det.

MindTension kan också bedöms huruvida en persons medicinering fungerar, och om de tar en för hög eller för låg dos.

”Det här är plågsamt i dag. Det kan ta sex månader till ett år innan du hittar rätt medicin och rätt dos”, säger Shatz-Azoulay.

"Och om det inte hjälpte efter tre veckors behandling, gör du ett nytt frågeformulär och byter medicin igen i en månad. Det tar tid, och i den här tiden lider alla."

Med MindTension, oavsett om patienten diagnostiserades med enheten tar de först det sex minuter långa testet. Sedan tar de sin ordinerade medicin, väntar en timme och tar testet igen. Om medicinen fungerar bör det nya testet visa på ökad uppmärksamhet.

 

Företaget, som är baserat i Nir Am, en kibbutz i södra Israel, arbetar för närvarande mot FDA-godkännande.

MindTensions enhet har samma ackuratess som de andra ADHD-testerna (85 procent). Men Shatz-Azoulay berättar att till skillnad från andra tester går det inte att fuska, och för att man använder maskinskrivning och AI förbättrar man sig hela tiden.

”Så länge vi har mer data som ackumuleras och fler tester utförs med vårt system kommer det att bli mer precist.”

Nyheten har tidigare rapporterats av No Camels

Fler artiklar