“Principen vi har visat  kan användas och appliceras på andra sinnen, som syn och känsel…The sky is the limit ”Forskare vid Tel Aviv University har gjort det möjligt för en robot att lukta genom att använda en biologisk sensor.Sensorn skickar elektriska signaler som ett svar på närvaron av en närliggande odör, som roboten kan upptäcka och tolka.Forskarna kopplade framgångsrikt den biologiska sensorn till ett elektroniskt system, förklarade universitetet i ett pressmeddelande. Med hjälp av en maskininlärningsalgoritm kunde de identifiera lukter med en känslighetsnivå som är 10 000 gånger högre än för en vanlig elektronisk enhet.Forskarna tror att denna teknik också kan användas för att identifiera sprängämnen, droger, sjukdomar och mer.Det biologiska och teknologiska genombrottet leddes av: Neta Shvil vid Tel Aviv University’s Sagol School of Neuroscience Ben Maoz vid Fleischman Faculty of Engineering och the Sagol School of Neuroscience Yossi Yovel och Amir Ayali vid  School of Zoology och the Sagol School of Neuroscience.

”Mänsklig teknik kan fortfarande inte konkurrera med miljontals år av evolution. Ett område där vi särskilt ligger efter djurvärlden är luktuppfattningen” konstaterar Maoz och Ayali.” Ett exempel av detta kan hittas på flygplatsen där vi går igenom en magnetometer som kostar miljontals dollar och kan upptäcka om vi har någon metallutrustning. Men när de vill undersöka om en passagerare smugglar droger tar man in en hund för att sniffa på honom.”“I djurvärlden utmärker insekter sig i att ta emot och bearbeta sensoriska signaler. En mygga kan exempelvis upptäcka en skillnad i kondioxidnivåer på 0.01 procent i luften. Idag är vi långt ifrån att producera sensorer vars kapacitet kommer i närheten av insekters."Forskarna påpekar att i allmänhet använder våra känselorgan, som öga, öra och näsa – liksom alla andra djurs – receptorer som identifierar och skiljer mellan olika signaler. Känselorganet översätter därefter dessa fynd till elektriska signaler som hjärnan avkodar som information. Utmaningen med biosensorer ligger i anslutningen av ett sensoriskt organ, som näsan, till ett elektroniskt system, som vet hur man avkodar de elektriska signalerna som tas emot från receptorerna förklarar forskarna.“Vi kopplade in den biologiska sensorn och lät den lukta olika odörer medan vi mätte den elektriska aktiviteten som varje lukt inducerade. Systemet tillät oss att upptäcka varje lukt utifrån samma nivå som av en insekts primära sensoriska organ. Sedan , i ett andra steg, använde vi maskininlärning för att skapa ett ’bibliotek’ av dofter”, sa Yovel och förklarade processen.“ I studien kunde vi karaktärisera  åtta odörer så som pelargon, citron och marsipan, på ett sätt som gjorde att vi kunde veta när doften av citron eller marsipan presenterades. Faktum är att efter att experimentet var över fortsatte vi att identifiera ytterligare olika och ovanliga dofter, såsom olika typer av skotsk whisky.”"En jämförelse med standardmätapparater visade att känsligheten hos insektens näsa i vårt system är cirka 10 000 gånger högre än de apparater som används idag."”Naturen är mycket mer avancerad än vad vi är så vi borde använda den", förklarar Maoz. Principen vi har visat på kan användas och appliceras till andra sinnen, som syn och känsel…The sky is the limit.”I framtida arbete planerar forskarna att ge roboten en navigeringsförmåga så att den kan lokalisera luktkällan och senare dess identitet.Nyheten har tidigare rapporterats om i Times av Israel, Haaretz och i24news bland annat. 

Fler artiklar