Israel är världsledande i forskning och med att förorda medicinsk cannabis. Läkare har lagligt erbjudit det till patienter sedan 1999 och Israel importerar nu mer cannabis för medicinskt användande än något annat land i världen. Det är fortfarande knappt 100 läkare som är licenserade att skriva ut det – av cirka 30 000 – och det finns fortfarande avsevärd motvilja bland sjukvårdens professionella att ha med cannabis att göra.Många är avfärdande. Man vägrar att se bortom dess sinnesförändrande krafter som en rekreations drog och att omfamna dess medicinska potential. Detta trots det faktum att mer än 123 000 patienter i Israel för närvarande har tillstånd att ha cannabis utskrivet av deras läkare – det är en på 73 i hela befolkningen. Mellan dem konsumerades 4.7 ton cannabis i december 2022 enligt siffror från israeliska regeringen.Cannabis ingår inte i läroplanen för israeliska medicinska skolor. Nya läkare utexamineras utan att lära sig något om cannabis och äldre läkare är ofta misstänksamma. Nu vill läkare vid Hebrew University förändra detta genom att skapa ökat medvetande om drogen bland läkare och patienter.Professor Yossi Tam driver sitt eget laboratorium vid Hebrew University som utvecklar cannabinoidbaserade terapier. Han utvecklade den kurs som utbildar och licenserar läkare att skriva ut cannabis. Nu sjösätts en virtuell kurs som syftar till att öka kunskapen bland läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och yrkesverksamma inom vården om cannabinoidforskning, behandlingar och tillämpande.

” Ingen lär sig om cannabis under läkarutbildningen, inte här i Israel, inte någon annanstans. Läkare vet inte hur cannabis påverkar kroppen och hur det riktar sig mot specifika receptorer i vår kropp,” säger han. “Många olika sorters tillstånd kan dra nytta av användningen av cannabis, men ingen information lämnas till läkarna för att förstå möjligheterna, biverkningarna eller kombinationen med andra droger.” Han säger att läkare lär sig om dopamin, hjärnans ”må bra” kemikalie när de lär sig om att behandla Parkinsons sjukdom till exempel, men inte om cannabis och cannabinoider, som är väletablerade behandlingar.

Cannabinoider är de 100 eller så kemiska ämnen i cannabis som påverkar vår kropp och hjärna. Den mest kända är THC som är ansvarig för de psykoaktiva effekterna.Tillsammans med hälsoministeriet skapade Tam och andra en kurs för läkare i Israel för att få licens att skriva ut cannabis.Läkare som tar 40 timmars kursen som drivs av Hebrew University och klarar ett prov, får ordinera cannabis.Professor Tam vill att fler läkare ska gå förskrivningskursen, men helst så vill han att all vårdpersonal ska förstå fördelarna med medicinsk cannabis. Större förståelse kommer att tala för cannabis från att vara, i många läkares ögon, en sista utväg till första försvarslinje i fall där det finns en klar klinisk fördel. “Endast den kurs som genomförs i Israel tillåter israeliska läkare att skriva ut cannabis. Men den virtuella kursen, kallad EduCann, är en utbildningsplattform för att tjäna hela världen med intresse för medicinsk cannabis”, säger professor Tam. "Vi ger människor historisk bakgrund om cannabis, förklarar cannabis olika terapeutiska potentialer och dess biverkningar, interaktioner med andra droger och uppdateringar om ny forskning."Den virtuella kursen som vi marknadsför är öppen inte bara för läkare utan för alla som är intresserade av att få mer information."Professor Tam erkänner att cannabis inte, som han uttrycker det, är en "magisk universallösning". Men han tror passionerat att mer forskning och mer utbildning i slutändan kommer att hjälpa fler patienter. "Det finns en brist på information och det finns brist på kliniska bevis som visar dess fördelar", säger han."Men under de senaste 50 åren eller så som människor har använt cannabis, har vi lärt oss att cannabis faktiskt kan hjälpa till vid behandling av kronisk smärta, för att minska illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi, för att minska spasticitetssymtom som är relaterade till multipel skleros, att behandla sömnstörningar, att kunna hjälpa personer med posttraumatisk stressyndrom, med ångest, epilepsi och med autism. Nyheten rapporterades av NoCamels

Fler artiklar