"Visst kom Israel till som en konsekvens av Förintelsen?”

"Har judarna någon koppling till Jerusalem?"

"Varför har Israel byggt en mur/barriär?"

"Vad betyder det att Israel ser sig som en judisk stat?"

"Varför pratar man om 1967-års gränser?"

" Varför ska man stödja staten Israel?"

Nog har du, som är intresserad av Israel och hennes grannar, funderat på dessa frågor. Du har också funderat över andra, bredare, frågor. Här listar vi de vanligaste påståenden och frågor om Israel.

Frågorna är indelade i de olika kategorierna:

  • Israels historia
  • Israel och Palestina och konfliktens kärnfrågor
  • Internationalism
  • Delegitimisering, dubbla standards och antisemitism
  • Varför stödja Israel?

 

Fler artiklar