Det som utspelas i Jerusalem är komplext - och vi har alla en skyldighet att ge kontext till det.

Den senaste tidens oroligheter i Jerusalem mellan israeler och palestinier har rapporterats flitigt i medier. Många inklusive mig själv hade velat få veta mer om bakgrunden till händelseförloppet till det som pågått i Jerusalem.

Vad är det som gör att detta scenario, och denna specifika plats, gång efter annan så labil? 
Man kan skrapa lite på ytan genom att konstatera att just Jerusalem är en helig plats för tre världsreligioner och att det därigenom är så infekterat så att det görs till en fråga om liv och död. Det är dock i sig inte tillräckligt för att beskriva spårbarheten som vi kunnat se följer utifrån de scenarion som utspelar sig relativt ofta vid specifika tidpunkter. Det krävs en mer utförlig genomgång.

Varje år så här dags hör vi samma sak. Att muslimska helgedomar är i fara. Förövarna är alltid judarna eller/och israelerna som hotar att invadera de heliga platserna. Och varje år händer samma sak. Saker både skjuts, skjuts upp och kastas. Israelisk militär går in för att avlägsna avfyringsplatser. FN:s säkerhetsråd kallar till möte. Israel fördöms, parterna manas till lugn. Och platserna står kvar. Men var kommer den här berättelsen om att judarna ska tillintetgöra Al-Aqsa?

Mellan september 1928 till augusti 1929 rådde det arabiskt upplopp i mandatets Palestina. Det centrala temat för upploppet?
Att det fanns en judisk drivkraft att återupprätta det judiska templet och omintetgöra Al Aqsa. 

År 1928 lämnade Jerusalems Mufti Haj Amin- al Husseini ett memorandum som pekade på ” judarnas obegränsade giriga strävanden i detta avseende, muslimerna tror att judarnas mål är att stegvis ta moskén i Al Aqsa i besittning under förevändning om att det är templet, genom att börja med västra muren på denna plats, som är en oskiljaktig del av moskén i Al Aqsa.”[1]

Den första november 1928 hålls en allmän muslimsk konferens där följande resolutionstext antas:” Medan vi, invånarna i det heliga landet, av G-d har anförtrotts förmyndarskap av detta hus och hans tempel, ser vi det som vår plikt till alla våra muslimska bröder i öst och väst att överlämna ett uttalande om den fara som hotar denna moské på grund av judarnas ambitioner att expropriera den från muslimernas händer.” 

En utredningskommission slår i oktober 1929 fast att: ”Muftin eller vilken utbildad muslim som helst kan – genuint och inte utan anledning – ha fruktat att, om judarna vid någon framtida tidpunkt blev politiskt dominanta i Palestina, skulle de inte att nöja sig med att lämna det gamla tempelområdet i muslimskt ägo. Ingen förklaring från den sionistiska organisationen kunde avlägsna sådan fruktan.”[2]  

Muftin Haj Amin- al Husseini presenterade ‘bevis’ till utredningskommissionen.  Den efterföljande kommissionsrapporten 1930 har i sin sammanfattning rubriken “Judarnas verkliga avsikter.”[3] 

Muftin regisserade den islamiska kongressen i Jerusalem 1931. Återigen var temat att Al-Aqsa moskén skulle ersättas med ett tredje tempel. Sedan dess och fram tills idag är det brukligt att ta del av uttalanden som: “templet ersätter moskén” och “judaiseringen av tempelberget.” Det är ett mantra som matas i internationella forum, i medier av Hamas och palestinska myndigheten bland annat.

                                         ***
Jag försöker att hänga med i svensk mediebevakning. Snarare gör jag mitt yttersta i informationsålderns tid. Det är möjligt att svensk media har rapporterat om nedanstående. Jag har inte kunnat hitta det i alla fall.


Inslag om bedjare som hindras från att lämna moskén men hindras av upprorsmakare

Inslag om hur smällare skjuts inuti al-Qibla bönehall vid Al-Aqsamoskén  


Detta är en saudisk teckning föreställande palestinska skändare på Tempelberget efter att ha uppviglat ett planerat upplopp. Texten lyder ”Al Aqsa ropar efter hjälp"Tack för er tid

Martin Blecher

[1] Report of the Commission on the Palestine Disturbances of August, 1929
[2] The Commission on the Palestine Disturbances of August 1929: Appointment, Terms of Reference, Procedure and Report
[3] Jerusalem - United Kingdom Commission report on the Western Wall (1930) - LoN report/Letter from Jordan - Question of Palestine, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183716/Fler artiklar