Israel 75 år!Den senaste tiden har vi på många sätt på många håll i landet uppmärksammat Israels firande av sina 75 år som självständig modern stat.  Det har bland annat uppmärksammats av våra lokalföreningar runt om i landet. Undertecknad Mats Fält besökte exempelvis firanden på Öckerö och i Sunne.Det kanske viktigaste arrangemanget var den eftermiddag 10 maj då vi i riksdagen firade Israel med det troligen största proisraeliska mötet någonsin på denna plats.Vi organiserade tillsammans med riksdagens Israelgrupp  firandet tillsammans med ett tiotal andra organisationer som liksom vi arbetar för Israels sak. Det blev en mycket lyckad eftermiddag som inleddes med två diskussioner med utgångspunkt från Anders Perssons forskning om konflikten och kopplingen till våra dagars antisemitism.Därefter fick de partier som ville ge uttryck för sitt stöd till Israel ordet - alla partier utom V och MP var representerade.Dagens höjdpunkt var de anföranden som hölls av förre statsminister Göran Persson och tidigare partiledare Alf Svensson. Båda två markerade mycket tydligt sitt starka stöd för den judiska staten och förklarade varför det blivit en viktig del av deras politiska engagemang. Göran Persson påminde också om sitt initiativ ”Om detta må ni berätta” som var ett sätt att bevara minnet av förintelsen och att förhindra att något liknande händer igen.Även Israels ambassadör höll ett uppskattat anförande under mötet i riksdagen.

 

Göran Persson, Alf Svensson & Mikael Oscarsson

Fler artiklar