Socialdemokratiska partiet och relativt många aktiva socialdemokrater, både 

historiskt och i nutid, haft och har engagemang kring Israel-Palestinafrågan. Vid Israels bildande var den dominerande inställningen positiv till Israel. En orsak var naturligtvis att det israeliska arbetarepartiet var en dominerande politisk kraft. En annan orsak var kibbutzerna. Det sågs som ett exempel på praktisk socialism. Kanske något romantiserat. 

Inställningen till Israel började sakta revideras efter sexdagarskriget 1967. Dessutom under 1970-talet när palestiniernas situation började uppmärksammas både i Sverige och övriga Europa. Israels ockupation och kontroll över Västbanken och Gaza ledde  till att sympatierna för palestiniernas sak stärktes i socialdemokratin. Det ska ses i ljuset av att det samtida stödet och sympatierna för olika befrielserörelser på andra håll i världen. Inte mycket tid och diskussion ägnades åt att granska och ifrågasätta. 

PLO:s agerande och metoder. 

Sedan dess är en Palestinavänlig inställning den dominerande bland socialdemokrater som uttrycker en inställning. Några undantag bland ledande socialdemokrater är de tidigare statsministrarna Göran Persson och Stefan Löfven. 

Som aktiv socialdemokrat sedan 1970-talet vet jag också att det endast är en minoritet av medlemmarna i Socialdemokraterna som har en någorlunda kunskap om Israel-Palestinafrågan. Troligen är förhållandet detsamma i övriga partier. Jag vet  också att socialdemokrater som har en mer Israelvänlig inställning ibland inte ventilerar sin åsikt öppet såsom jag gör. Men det finns aktiva socialdemokrater som  är Israelvänner eller åtminstone har en nyanserad syn på konflikten. Kanske håller inställningen till Israel sakta att förändras. Jag märker själv att när diskuterar med andra socialdemokrater att deras inställning ändras när de får mer fakta än vad svenska medier berättar. Dessutom finns föreningen Socialdemokratiska Israelvänner som bildades 2011 där jag själv är medlem. För tydlighetens skull är jag också medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel. I Skåne där jag bor och verkar finns fler socialdemokrater som är Israelvänner och vi arbetar sakta men säkert för att ge en korrektare bild av Israel och Israel- Palestinafrågan. 

Lennart Hallengren, Malmö   

Inlägget har tidigare publicerats i Vänskapsförbundets nyhetsbrev, Israelnytt

 

Fler artiklar