Här hittar du alltid senaste versionen av vår dataskyddspolicy. 

I och med registrering av nya medlemmar krävs godkännande av vår dataskyddspolicy.

Medlemmar sedan tidigare behöver ge sitt samtycke för att vi ska kunna behandla deras data i enlighet med vår gällande policy. (Om det inte ges kan ni inte utöva medlemskapet och vi tvingas avregistrera Er)

MyClub skickar då och då ut uppmaning att läsa igenom policyn och att lämna medgivande för de som inte gjort det. Detta är helt i linje med gällande lagstiftning och vi ber er snarast följa uppmaningen och godkänna datahanteringen.