Nedan finns våra lokalförbund.

Dalarna
Ordförande: Britt Nilsson
tirb.redan@gmail.com

Gotland
Ordförande: Kerstin Jonmyren
kerstin@jonmyren.se

Gävle-Sandviken
Kontaktperson: Mats Haglund
Mats52@hotmail.com

Göteborg/Västra Sverige
Ordförande: Jörgen Knudtzon
jorgen.knudtzon@hotmail.com
Hemsida: www.sverigeisraelvast.se
Facebook: www.facebook.com/sverigeisraelvast/
Epost: info@sverigeisraelvast.se

Helsingborg
Ordförande Winni Fejne
winni.fejne@telia.com

Kalmar län
Ordförande: Päivi Grandin
joy@taivas.space

Kristianstad
Ordförande: Saga Svensson
sagas4515@gmail.com

Malmö-Lund
Ordförande: Lars Ahlgren
larsalbin@hotmail.com

Norrbotten
Ordförande: Sigvard Lindgren
sigvard.lindgren@telia.com

Huvudstaden
Ordförande: Ulf Öfverberg
ulf.ofverberg@vostra.se 

Sundsvall
Ordförande: Benyamin Grolman
bgrolman@gmail.com

Umeå
Avdelningen är vilande. Planer finns på återstart under senare delen av året.

Uppsala
Ordförande: Jonas Segersam
jonas.segersam@gmail.com

Värmland
Ordförande: Anders Dahlström
anders@dahlstromfamily.se

Västmanland
Ordförande: Stefan Sturesson
stefan.sturesson@gmail.com

Örebro
Ordförande: Sara Lönnström
behind.the.swedish.news@gmail.com

Örnsköldsvik
Ordförande: Sonja Nordin
sonjanordin@hotmail.com

Östergötland
Ordförande: Lotta Jansson
lotta.owen.jansson@gmail.com