Vi vill vara en plattform och en mötesplats för alla Israelvänner. En mötesplats där vi tillsammans kan planera och genomföra olika aktiviteter, projekt och utspel för att hjälpa, försvara och stödja Israel på alla nivåer, inte minst i media. Vår riksordförande är Lars Adaktusson och vi har lokala föreningar över hela landet.

Klicka här om du vill läsa Julbrev från Adaktusson 22 dec 2023

I detta väldigt viktiga arbete för Mellanösterns enda demokrati behövs alla Israelvänner. Du är varmt välkommen att bli medlem och bli en del av en växande rörelse. Varje medlem är väldigt viktig och det finns uppgifter för alla. Tillsammans är vi en stark röst för Israel.  

Vi arbetar för att

  • Öka kunskapen om Israel
  • Öka förståelsen för Israel
  • Stärka banden mellan Sverige och Israel

Läs mer om Vänskapsförbundet Sverige-Israel! >

OBS! Vänskapsförbundet Sverige Israel Stockholm är inte en del av förbundet och vi har därmed ingen insyn i deras verksamhet eller hur de använder sin finansiering. Vår Stockholmsavdelning heter Vänskapsförbundet Sverige-Israel Huvudstadsregionen.