23 juni 2022 Martin Blecher Kultur
Snart börjar Almedalen. Vänskapsförbundet är på plats. Vi deltar i två seminarium. Ni som är i...
15 juni 2022 Martin Blecher Politik
Israels nuvarande regering är en koalition representerandes av israeliska vänstern, mitten och...
12 juni 2022 Martin Blecher Näringsliv
EU har offentligt sagt att man ämnar att slutföra ett treparts avtal med Egypten och Israel före...

Vi vill vara en plattform och en mötesplats för alla Israelvänner. En mötesplats där vi tillsammans kan planera och genomföra olika aktiviteter, projekt och utspel för att hjälpa, försvara och stödja Israel på alla nivåer, inte minst i media.

I detta väldigt viktiga arbete för Mellanösterns enda demokrati behövs alla Israelvänner. Du är varmt välkommen att bli medlem och bli en del av en växande rörelse. Varje medlem är väldigt viktig och det finns uppgifter för alla. Tillsammans är vi en stark röst för Israel.

Vi arbetar för att

  • Öka kunskapen om Israel
  • Öka förståelsen för Israel
  • Stärka banden mellan Sverige och Israel

Läs mer om Vänskapsförbundet Sverige-Israel! >