Kära Israelvän!


Vänskapsförbundet Sverige-Israel fortsätter sitt arbete med att påverka opinionen och utveckla de svenskisraeliska relationerna. I dessa tider är det viktigare än någonsin.


Även i samband med kriget mot Hamas ser vi hur Israel demoniseras och ställs inför helt andra krav än världens andra stater. Terroristernas våld ursäktas och Israels rätt till självförsvar ifrågasätts. Hamas ständiga raketangrepp mot civila israeler har nästan försvunnit från medias rapportering.


Vänskapsförbundet lyfter fram orättvisa angrepp på Israel och avslöjar ensidig kritik som inte bygger på fakta. Vi försöker få både allmänheten och beslutsfattare att förstå vem som är skyldig till våldet och hur det kan stoppas. Vi förklarar samband och visar hur ofta medias rapportering brister i saklighet och balans.


Det måste vara självklart att även den judiska staten har rätt att försvara sig och sina medborgare. Vi kan aldrig tolerera stöd till terror och antisemitism. Det är alltid fel och måste alltid fördömas. Sveriges bistånd till området får inte gå till grupper som ger sitt stöd till terror och antisemitism. Det räcker inte att bara vara emot våld i allmänhet och samtidigt tiga om Hamas vidriga brott.


Vänskapsförbundet deltar aktivt i debatten. Vi har intensifierat våra kontakter med svenska politiker och arrangerat möten och seminarier. Vi har ifrågasatt svenskt statligt stöd till organisationer som ger stöd till terror och inte verkar för fred. Vi har pekat på den Palestinska Myndighetens stöd för våld och ovilja att delta i fredsförhandlingar. Det finns en väg till fred men den är inte möjlig om motparten vägrar förhandla och ser terror som en lösning.


11 oktober arrangerade vi en stor manifestation till stöd för Israel på Norrmalmstorg i Stockholm. Ledande företrädare för sex av riksdagens partier deltog tillsammans med Israels ambassadör i Sverige. Det var en viktig markering mot de grupper som redan från krigets början ställt sig på våldets sida mot Mellanösterns enda demokrati. Vi har även senare arrangerat liknande möten i olika delar av Sverige.

Som en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation kan vi samla många olika grupper som förenas av vårt starka stöd och engagemang för Israel. I andra frågor kan vi tycka olika men om den judiska statens rätt till frihet och trygghet är vi överens. 


Under vintern och våren kommer vi att fortsätta att arrangera intressanta föredrag med kvalificerade talare - både på plats och via Zoom. Vi har märkt att många uppskattat att kunna ta del av aktuell information från kvalificerade talare om kriget och dess konsekvenser


Vänskapsförbundet får inget offentligt ekonomiskt stöd och är helt beroende av frivilliga gåvor. 


Vi hoppas därför på ditt stöd så att vi kan fortsätta att vara en stark röst för Israel. Ditt bidrag betyder oerhört mycket för Israel och vårt arbete.


Du kan välja att ge din gåva via plusgiro 35 76 49-3 eller via swish 123 32 64 330.  eller enklare med hjälp av denna QR-kod

 


Hjärtligt tack för din gåva! Vi önskar dig riktigt sköna helgdagar.


Med vänliga hälsningar


Lars Adaktusson

Ordförande

Fler artiklar