Gunnar Olofsson ondgör sig över Israels agerande gällande syriska flyktingar. Så här är det: 1967 anföll Syrien, helt oprovocerat, Israel med syfte att utrota landet. De byar som fanns på Golan var nästan alla syriska militäranläggningar och från höjderna besköt man Galiléen nere i dalen. Kriget gick inte Syriens väg utan Israel gick till motattack och behöll Golan, helt enligt internationell rätt eftersom ett land som har blivit angripet oprovocerat har rätt att behålla de landområden som man intagit om man besegrar den anfallande parten. De få syrier som bodde på Golan var i huvudsak druser och idag bor det cirka 25 000 druser i området.

1973, på judarnas heligaste dag Yom Kippur, anföll Syrien igen. Ur israelisk synvinkel höll det på att bli katastrof men det vände och snart stod israeliska styrkor utanför Damaskus. Man drog sig tillbaka till tidigare stilleståndslinje vilket innebar att man behöll Golan.

Nu, när kriget i Syrien pågår, hjälper Israel syrier som söker sig till gränsen. Man för syrier till israeliska sjukhus där skadade, ibland mycket svårt, får vård. Israel har upprättat fältsjukhus vid gränsen och med hjälp av mörkret förs otaliga hjälpsändningar in i Syrien.

Alla humanitära aktiviteter måste ske i hemlighet och med största försiktighet, inte minst för de syriers säkerhet som får vård i Israel. Assad ser hellre att hans medborgare dör än att Israel hjälper dem. I januari i år hade 12 000 syrier fått vård på israeliska sjukhus. Ett exempel är en natt i januari då 23 barn och deras mödrar närmade sig gränsen och de israeliska soldaterna öppnade för att sedan ge dem kläder, mat och sjukvård.

Efter förfrågan från bland annat FN att hjälpa de Vita Hjälmarna, som hotades av massaker i Syrien, arrangerade Israel bussar, förnödenheter och transporter från Golan till Jordanien. Därifrån kunde de resa vidare till andra delar av närområdet.

Det är beklämmande att Olofsson väljer att kritisera Israel i stället för att kritisera Assad som bombar sönder sitt land och mördar sin egen befolkning. Han nämner inte heller att de ofantligt rika staterna i Mellanöstern som Qatar, Dubai (dit svenskar gärna åker på semester), Kuwait, Saudiarabien med flera inte tar emot några syriska flyktingar alls!

Ewa Jonsson
Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Insändare publicerad i Jönköpings-Posten 14 september 2018

Fler artiklar