Vänskapsförbundet Sverige-Israel hade under måndagen [27 maj] ett möte med utrikesminister Margot Wallström. I Vänskapsförbundets delegation ingick Stefan Dozzi (generalsekreterare), Maria Halkiewicz (AU-ordförande) och Michael Cohn. Närvarande från UD gjorde även Carl-Magnus Nesser (Departementsråd) och Anna Valve Henderson-Young (Kansliråd Enheten för MENA). Följande framfördes till Utrikesministern:

Sverige kan i nuläget inte bidra till fredsprocessen

I Israel finns en stor sympati för Sverige som land och modell. Israel och Sverige har mycket gemensamt inom kultur, kvinnors rättigheter, HBTQ, sociala frågor och immigration.

Sveriges UD har tyvärr hamnat i en återvändsgränd p.g.a. okänsligheten mot Israels önskan om säkerhet, Sveriges avsaknad av tydlig kritik mot terror och raketbeskjutning mot civila mål, och den överdrivna kritiken och aktivismen mot Israel i EU och olika FN-organ. Sveriges företrädare vid Förenta Nationerna har vid flera tillfällen röstat för orättfärdiga anti-israeliska och anti-semitiska resolutioner vid UNESCO och WHO. UD kan därför i dagsläget inte spela en roll i den israelisk-palestinska konflikten.

En konferens om antisemitism i Sverige kommer heller inte att tas på allvar internationellt om man inte tar avstånd ifrån en överdriven kritik mot Israel.

Vi uppskattar den förståelse för Israels utsatta säkerhetssituation som framkom vid vårt möte. För en förbättrad relation mellan våra länder måste denna förståelse formuleras tydligt och uttryckas offentligt.

Sveriges bistånd till palestinierna måste förändras

Sveriges bistånd bör användas till konkreta statsbyggande projekt och med garantier att det inte används för att finansiera palestinsk antisemitism, terror mot judar och israeler, och ett permanentade av palestiniernas flyktingstatus. Frågan om rätten till återvändande av palestinska flyktingar besvarades inte med full tydlighet och det är därför oklart vilken tvåstatslösning man åsyftar.

Problemen med UNRWA (FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar) har visat sig stora. Dels genom FN-organets unika och ohållbara flyktingdefinition, och dels genom den antisemitism som sprids av dess anställda och i dess skolor. Det bistånd som idag går via UNRWA behöver därför omvandlas till ett bilateralt stöd.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel ser fram emot en fortsatt dialog med UD och utrikesminister Margot Wallström. Våra länder har redan ett betydande samarbete på många områden utanför politiken. Vi har båda mycket att tjäna på att samarbetet fördjupas ytterligare, för Sveriges del gäller detta inte minst inom både kommersiellt och socialt entreprenörskap och säkerhet.

Ur vårt pressmeddelande publicerat 28 maj 2019

Fler artiklar