Kyrkomötets beslut att ”ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apertheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet” är olämpligt och okunnigt.
 
Olämpligt därför att Israel fortsätter särbehandlas på ett negativt sätt. Kyrkan engagerar sig i begränsad utsträckning för majoriteten av de länder i världen som enligt de etablerade utvärderingarna är de värsta när de gäller brist på demokrati, kränkningar av mänskliga rättigheter, förtryck av kvinnor etc. Däremot attackerar kyrkan gång på gång Israel. Att Israel är världens enda judiska stat gör detta agerande från kyrkan olämpligt.
 
Okunnigt därför att situationen i Israel inte har några likheter med det apartheidsystem i Sydafrika som motionen retoriskt försöker koppla till Israel.
 
-De flesta medlemmar i Vänskapsförbundet är också medlemmar i Svenska kyrkan, säger Lars Adaktusson, ordförande i Vänskapsförbundet. -Vi noterar därför tacksamt att debatten efter kyrkomötet visar att beslutet saknar stöd hos kyrkans biskopar. Det är en orimlig ordning att kyrkan används som plattform för Israelfientlighet. Svensk kristenhet bör i likhet med regeringen och riksdagen arbeta för återupprättade relationer mellan Sverige och Israel, säger Adaktusson.

Fler artiklar