Få, om ens något land i världen, erbjuder den tillgängligheten och insyn som Israel gör, skriver Martin Blecher, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, i ett svar till Palestinagruppens tidigare insändare.

Israel är i dag unikt som enda land där lite drygt 200 icke statliga organisationer arbetar inne i landet. Det finns få, om ens något land i världen, som erbjuder den tillgängligheten och insyn. Det är remarkabelt i sig.

Palestinagruppen försöker i en insändare koppla olaglighetsförklarandet av sex människorätts- och civilrättsorganisationer till att ”Israel inte får ifrågasättas” och att ”internationell kritik avfärdas som antisionism.” Det är inte för inte att man blir lite nyfiken var dessa påståenden kommer från.

Då drygt 200 icke statliga organisationer arbetar i Israel och det i detta fall är frågan om sex organisationer så faller Palestinagruppens argumentation rimligen enkelt på sin egen orimlighet.

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Jag råder Palestinagruppen att ge läsaren minsta tillstymmelse att förstå det.
 

De sex organisationer som nämnts av Israels försvarsministerium anklagas ha kopplingar till PFLP. PFLP är terroriststämplat av EU, USA och andra länder. Varför utelämnas denna information kan man fråga sig om utgångspunkten inte är att fastställa ett specifikt narrativ som passar sitt ändamål?

Varken jag, eller Palestinagruppen, har full kännedom om varför tillslaget gjordes mot dessa sex organisationer utöver den information som går att läsa av alla via öppna källor. Den information som offentliggjorts visar tydligt på att representanter för de sex organisationerna också är högt uppsatta medlemmar i PFLP.

Det råder i dag konsensus, som också antagits av Förenta Nationerna (resolution 1373 och 2642), om att stater ska kriminalisera uppsåtligt tillhandahållande eller insamling av medel från deras medborgare eller inom deras territorier med avsikt att medlen ska användas för att utföra terroristattacker.

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Jag råder Palestinagruppen att ge läsaren minsta tillstymmelse att förstå det.

Martin Blecher, generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Vänskapsförbundet i replik till Palestinagruppen som publicerades i Folkbladet 

Fler artiklar