Hur utvecklas Israel och vilka är dagens utmaningar? Finns det något som påminner om Sverige eller är det helt skilda världar vi talar om?

Sanningen är att likheterna är fler än de flesta tänker på. Både Israels och Sveriges ekonomier har utvecklats positivt de senaste decennierna. Båda länderna har högt utbildad arbetskraft, egna språk som inte talas i andra länder och är mycket beroende av sin utrikeshandel. Inflationen har hållits nere, arbetslösheten varit låg jämfört med de flesta andra länder (detta gäller särskilt Israel), handeln har utvecklats positivt och man gör stora satsningar på forskning och innovationer.

Det finns även liknande utmaningar i de båda länderna. I Israel talar man om en kris inom vården och skolan, precis som vi gör. Bland läkare, lärare och andra nyckelgrupper kommer många att pensioneras inom de närmaste åren, och på något sätt måste dessa ersättas.

Israel och Sverige har förstås också stora skillnader. Sverige har länge kunnat luta sig mot sina naturresurser, järnmalmen och skogen. Israel har byggt sitt land med folket som den stora resursen. Sverige är också 21 gånger större än Israel och lever i ett lugnt hörn av Europa, medan Israel med sin lilla yta ständigt måste tänka på hur man ska vara så trygg som möjligt i en omgivning som till stor del inte ens accepterar landets existens.

Israel är centralt för både judendomen och kristendomen, religion och tro är närvarande överallt i landet. Sverige tillhör de mest sekulära länderna i världen, här finns väldigt liten förståelse för religioner och troende människor.

Tonåringar i Israel måste vara beredda på att göra sin militärtjänst. Och inte bara det. Eftersom Israel ständigt drabbas av attacker från sina grannar, finns det en stor risk att dessa ungdomar någon gång under sin militärtjänst måste försvara Israel mot terror och i krig. Vi kan inte föreställa oss vad detta innebär mentalt för både ungdomarna och deras föräldrar.   

Bland det mest fantastiska med Israel är kärleken till sitt land och sitt folk, viljan att hela tiden förbättra landet och att man så ofta gör det lilla extra för varandra. Detta land med de värsta grannarna i världen, med existentiella hot riktade mot sig, bygger för en ljus framtid.

Alla israeler gör någon form av volontärinsatser utöver sitt arbete – det finns ett kitt i landet som är oerhört starkt. Man inser att attacker och krig kan komma plötsligt och nästan när som helst, men lever sina liv i fast förvissning om att man har en fantastisk framtid framför sig. Tilliten till sin förmåga och landets möjligheter är enormt stark.

Många av utmaningarna handlar om sådant Israel har svårt att påverka, såsom landets roll i världen och hur man behandlas och bedöms av världssamfundet. Om många av världens länder anser att Israel är en förtryckande ockupationsmakt av kolonialt snitt som dessutom har ett apart­heidsamhälle, och driver den linjen i till exempel FN och dess olika organ – hur ska Israel kunna försvara sig mot dessa anklagelser? Det går helt enkelt inte. Inte utan att vi andra hjälper till. 

Vi som lever i länder där våra regeringar behandlar Israel illa och orättvist har en stor uppgift. Vi ska hålla Israels fana högt, förklara hur Israel egentligen är och hur dess situation är, vilket föredöme Israel är på så många områden. Hur man är först på plats för att hjälpa vid olika katastrofer, gör innovationer som vi alla har stor glädje av och mycket annat.

Jag utmanar dig gärna. Fundera på hur din omgivning ser ut. Vilka människor möter du som har en negativ och oförstående syn på Israel och landets situation? Som kanske till och med vill bojkotta Israel. Kan du göra något för att påverka, förklara, undervisa?

Vi måste alla göra vad vi kan. Det är vi skyldiga Israel – och oss själva.

Ulf Cahn
Generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod. 
http://www.israelinsamlingen.org/

Israelkommentar publicerad i Världen idag 8 november 2017

Fler artiklar