Kära statsråd Ann Linde, 

Förra veckan publicerade Sverige ett kort uttalande som avfärdade Israels klassificering av terroristkopplade organisationer utifrån deras tillhörighet till Populära fronten för befrielsen av Palestina (PFLP).

Uttalandet hävdade att:
”Ingen substantiell information mottogs från Israel som skulle rättfärdiga att se över vår policy mot de sex palestinska NGOs utifrån det israeliska beslutet att utnämna dessa NGOs som ’terroristorganisationer.’”

 Vi noterar dock att detta och liknande uttalanden inte hänvisade till information från öppna källor, inklusive uppgifter som bekräftats av en oberoende utredning i Nederländerna och i rapporter från NGO Monitor. Dessa visar på betydande samröre mellan de nämnda icke-statliga organisationerna och PFLP, som erkänns av EU som en terroristorganisation.
 
Den nederländska regeringen, som undertecknade det gemensamma uttalandet, förkunnade i januari 2022 att den utredning man låtit sig göra slog fast att en av de nämnda icke-statliga organisationerna, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), hade 34 anställda med anknytning till PFLP under 2007-2020, några innehade ledarskapsbefattningar i terroristgruppen samtidigt med deras anställning vid UAWC. I rapporteringen till riksdagen tillade ministrarna att ”det stora antalet styrelseledamöter i UAWC med ett dubbelt mandat är särskilt oroande”.
 
• Detaljerade rapporter från NGO Monitor om det PFLP-kopplade NGO-nätverket finns på:
https://www.ngo-monitor.org/reports/pflp-ties-six-newly-designated-terror-ngos/
 
Som systematisk och lätt verifierbar forskning från NGO Monitor har visat på är anslutningar och uttalanden från NGO-tjänstemän och anställda avgörande för korrekt granskning av potentiella partners. Denna forskning har delats med dig upprepade gånger under de senaste två åren.

Dessutom noterar vi att Europaparlamentet i maj 2022 godkände 2020 års betänkande om ansvarsfrihet, "EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorganen", som efterlyser att EU-kommissionen ”ser till att individer eller grupper anslutna, kopplade till eller att stödja terroristorganisationer är undantagna från EU:s finansiering."

Omsorgsfullhet och ansvarsskyldighet, baserat på att utvärdera alla tillgängliga bevis, är
väsentligt för att säkerställa att statliga medel till civilsamhällets organisationer inte avleds till terroranslutna verksamheter.
På grundval av detta skulle vi uppskatta information, om eventuella utvärderingar, om det finns, som gjorts av Sveriges regering angående det stöd från öppna källor som visar på omfattande kopplingar mellan dessa palestinska organisationer och PFLP, i samband med anslags- och granskningsmekanismer.

Respektfullt,
Professor Gerald Steinberg                                                              Olga Deutsch
Ordförande   NGO Monitor                                                                Vice Ordförande    NGO Monitor

CC: Ambassadör Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Israel

https://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2022/07/Sweden-Condemns-Israeli-Designation-of-Terror-linked-NGOs-1.pdf

Följande text skickades den 25 juli till statsråd och ambassadör

Fler artiklar