We are the descendants of the Canaanites that lived in the land of Palestine 5,000 years ago and continuously remained there to this day,” hävdade Abbas inför FN:s säkerhetsråd.

Under sitt tal till FN:s säkerhetsråd använde sig palestinska myndighetens president Abbas av den ökända historieförvanskning och revisionism som omvärlden blivit alltmer bekant med, och hävdade att palestinierna är “kanaanéernas ättlingar” och därmed påstod att palestinierna är ursprungsfolket i landet Israel.

Men vad säger historien? De romerska ockupanterna döpte om Israel till “Palestina” under det andra århundradet. Namnet “Palestina” härstammar från ett gammalt sjöfarande folk, filistéerna, ett folk som sannolikt härstammade i närheten av Egeiska havet och invaderade Israel under antiken. De har sedan upphört att existera.

Fram till 1948, när staten Israel bildades, avvisade araberna i regionen termen “palestinsk”, som under den här tiden hänvisade till både judar och araber, och föredrog istället att kalla det heliga landet för “södra Syrien”, en avkrok i det Ottomanska riket.

Läs vidare på United with Israel.

Israel idag

Publicerat på ambassadbloggen 22 februari 2018.

Fler artiklar