Vänskapsförbundet Sverige-Israel uppvaktade utrikesminister Margot Wallström tidigare i veckan, för att förklara sin syn på Sveriges relation med Israel. – Vi framförde en rad synpunkter, även vad UD själva kan göra för att bidra till fredsprocessen och bli mer trovärdiga, säger Stefan Dozzi, förbundets generalsekreterare.

Vänskapsförbundets syfte med mötet på Utrikesdepartementet var att ge synpunkter på hur Sveriges relation med Israel kan förbättras. I nuläget kan UD inte bidra till fredsprocessen, eftersom man inte har en rättvis syn på konflikten mellan Israel och den palestinska myndigheten, anser förbundet.

– Den palestinska sidan favoriseras i dag, säger Stefan Dozzi till Världen idag efter mötet med Margot Wallström.

– UD har en viktig roll och måste låta bägge parter bli lika hörda, annars kan man aldrig bygga broar och nå fram till en samsyn, säger han.

Vänskapsförbundet menar att UD skulle behöva räcka ut en hand till Israel i stora frågor för att relationerna ska bli bättre.

Under mötet med UD belyste förbundet bland annat säkerhetsfrågor i samband med eventuella framtida gränsdragningar.

– Margot Wallström förespråkar en tvåstatslösning, men vad innebär det för säkerheten? Där kanske kunskapsnivån på UD kan bli bättre. Vi tog upp hur UD kan bidra till att israelerna ska känna sig säkra och det tog man emot väl och tänkte kring, menar Stefan Dozzi.

I samband med detta efterlyste förbundet tydlig svensk kritik mot terror och raketbeskjutning mot civila mål. Man menade också att det finns en överdriven kritik mot Israel i EU och olika FN-organ, där Sverige vid flera tillfällen röstat för vad Stefan Dozzi beskriver som ”orättfärdiga anti-israeliska och antisemitiska resolutioner”.

– Det förs en väldigt orättvis politik från Sveriges sida många gånger. Vi ställde frågan varför, och jag tror att vi har sått ett frö, säger Stefan Dozzi.

Stefan Dozzi är nöjd med mötet på UD och med att vänskapsförbundet fick möjlighet att göra sin röst hörd.

– Vårt budskap kom fram väl och vi hade ett bra samtal, men det återstår oerhört mycket mer att säga. UD bad om ett nytt möte efter sommaren och då hoppas vi kunna gå in djupare på de olika frågorna, säger Stefan Dozzi.

Delegationen från vänskapsförbundet bestod av Stefan Dozzi, Michael Cohn och Maria Halkiewicz. Närvarande från UD var, förutom Margot Wallström även Carl-Magnus Nesser, departementsråd och Anna Valve Henderson-Young, kansliråd vid enheten för Mena.

Ingrid Byström

Publicerad i Världen idag 

Fler artiklar