Den Palestinska Myndighetens president Mahmoud Abbas berättade för FN:s säkerhetsråd att självstyrets invånare är de direkta ättlingarna till kanaanéerna. Han hävdade också att Palestina gjorde betydande bidrag till mänskligheten före 1917 års Balfourdeklaration.

Vid sitt tal inför FN:s säkerhetsråd uppmanade han det internationella samfundet att hålla en fredskonferens för Mellanöstern, med målet att inleda multilaterala förhandlingar. Abbas hävdade samtidigt att de arabiska invånarna på Västbanken och Gazaremsan i själva verket stammar från de gamla kanaanéerna.

"We are the descendants of the Canaanites who lived in the land of Palestine 5,000 years ago, and continuously remained there to this day. Our great people remains rooted in its land. The Palestinian people built their own cities and homeland, and made contributions to humanity and civilization."

Experterna har avfärdat ”Kanaanism”-teorin som historierevisionism, eftersom kanaanéerna sedan länge försvunnit. Abbas har emellertid vid flera tidigare tillfällen gjort liknande anspråk. Kanaanéerna var hedningar som offrade sina barn till guden Moloch. Andra palestinier har uppgett sig härstamma från jebusiterna, som styrde Jerusalem fram till Kung Davids erövring. Trots dessa påståenden är det ett historiskt faktum att araberna faktiskt anlände till Israel på 600-talet e.Kr.

I januari påstod Abbas att Levanten för 5.000 år sedan beboddes av ”arabiska kanaanéer”, som enligt Abbas var förfäder till dagens palestinska araber.

"When we talk about Al-Quds ... we are talking about a civilization of generation after generation that has existed for 5,000 years or more, but we say that we have been in this land for at least 1,400 years, since the Arab Canaanites built the city of Al-Quds. Moreover, we may be talking about a history that is even longer than that, as it says in the Hadith of the Prophet (Muhammad), the Noble Prophet (Muhammad): "The Al-Aqsa Mosque is the second mosque that was established in the land after the holy mosque (in Mecca.)"

Under sitt FN-tal i tisdags fortsatte Abbas att kritisera Storbritannien för 1917 års Balfourdeklaration, där britterna lovade att hjälpa till med upprättandet av en judisk stat i det historiska hemlandet Israel. Presidenten påstod att palestinska araber före deklarationen hade etablerat en avancerad civilisation med ”internationellt inflytande”.

"They established institutions, schools, hospitals, cultural organizations, theaters, libraries, newspapers, publishing houses, economic organizations, businesses, and banks with wide regional and international influence. All of this existed before and after the Balfour Declaration issued by the British government in 1917."

Abbas hävdade även att ”Storbritannien gav bort något som inte var deras till människor som saknade rätt att göra anspråk på det”.

Detta är inte första gången Abbas offentligt förkastat Balfourdeklarationen, eller skällt på Storbritannien för dess kontakter med den sionistiska rörelsen efter första världskriget.

På Balfourdeklarationens 100-årsdag i november krävde Abbas att Storbritannien skulle be om ursäkt och kompensera den palestinska Myndigheten för skador som påstods ha uppkommit som ett resultat av deklarationen.

David Rosenberg

Nyhetsartikel publicerad i Arutz Sheva, 18 februari 2018

Fler artiklar