Träffsäker satir över nyhetsrapporteringen från Gazaremsan:


I händelse av ett nytt, storskaligt Gazakrig, har jag gjort denna sammanställning för att journalister och korrespondenter skall kunna ge en korrekt bild av den israelisk-palestinska konflikten.

Jag hoppas att den skall vara till hjälp inte bara för nykomlingar, utan också för de rutinerade reportrar som kan behöva fräscha upp sina kunskaper.

1) Se till att den kronologiska ordningen och orsakssambanden blir omvända. Det är väldigt viktigt att inleda med Israels reaktion, och först långt ner i artikeln nämna de oprovocerade palestinska terrorangrepp som framkallade Israels svar. Under inga omständigheter får rubriken ge en rimlig bild av händelseförloppet.

2) Återge alltid de palestinska uppgifterna från Hamasstyrda Hälsoministeriet i Gaza när det gäller antalet döda och skadade. Ifrågasätt dem inte! Detta gäller såväl uppgifter om totala antalet, som påståenden om andelen civila offer. Israels uppskattningar skall alltid ignoreras eller misstänkliggöras – även om de senare bekräftas av Hamas.

3) Det är aldrig för tidigt att börja svänga sig med uttrycket ”oproportionerlig” när det gäller Israels svar, eller att skildra varje påstått palestinskt dödsoffer som ett möjligt tecken på israeliska krigsförbrytelser.

4) Tänk på att ignorera eller åtminstone förminska a) bevisen på att Hamas använder sin egen civilbefolkning som mänskliga sköldar, och b) Israels och IDF:s oerhörda ansträngningar – som går långt längre än någon annan försvarsmakt – för att undvika civila offer.

5) En särskild påminnelse till fotojournalister och TV-team: var snälla och bortse från de etiska standarder som ni annars brukar tillämpa när ni rapporterar från krigszoner. Era redaktörer förväntar sig en rejäl dos med närmast pornografiskt närgångna bilder från palestinska offer. Gör inte era hemmaredaktioner besvikna.

6) Försök att använda intransitiva verb eller passiva omskrivningar när det gäller palestinierna. Gör tvärtom när det gäller Israel. Så här t.ex. ”oroligheter bröt ut vid gränsen till Gaza” och ”raketer avfyrades mot Israel”, men ”Israel angriper mål i Gaza”. Se till att inget ansvar kan läggas hos palestinierna.

7) Undvik att förse nyhetskonsumenten med bakgrundsinformation och sammanhang, som att Israel lämnade Gaza 2005, att Hamas tog området från Fatah med våld, att FN:s Palmer-rapport fastslog att Israels blockad är legal, att även när Israel beskjuts från Gaza fortsätter man förse Gazaborna med förnödenheter etc. Läsare och tittare blir bara förvillade av fakta.

Det finns fler tekniker, men om du ser till att ständigt använda den här manualen så kommer folk så småningom att dra rätt slutsatser om den judiska staten.

Daniel Schwammenthal
Leder AJC:s Transatlantic Institute

Från en tråd publicerad på twitter 4 maj 2019

Daniel Schwammenthal på twitter:
https://twitter.com/DSchwammenthal

Om Schwammenthal på Wikipedia: Before joining the AJC Transatlantic Institute in 2011, Daniel Schwammenthal worked for seven years as an editorial page writer and op-ed editor for The Wall Street Journal Europe in Brussels and Amsterdam, writing about EU politics and economics, the Arab-Israeli Conflict, Iran, Islamic extremism and terrorism. Prior to that, he worked for six years as a reporter for Dow Jones Newswires in Bonn, Berlin and Brussels covering German and European politics, economics and regulatory affairs.

https://transatlanticinstitute.org/

https://www.facebook.com/AJCTAI

Fler artiklar