Att ena dagen tala om att antisemitism ska bekämpas och nästa dag dela ut skattepengar till organisationer som medvetet och systematiskt sprider hat mot det judiska folket håller inte. Det skriver de två kristdemokraterna Lars Adaktusson, Europaparlamentariker, och Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg.


Runt om i Europa är hatbrott med antisemitiska förtecken närmast en del av vardagen. Inte heller Sverige är förskonat från denna farsot av hat mot det judiska folket. Det brandbombsattentat som skedde mot synagogan i Göteborg i december visar på allvaret i situationen liksom hatfulla utfall mot judar från en imam i Helsingborg i somras.

Någon månad efter Helsingborgimamens vedervärdiga uttalande höll Sveriges statsminister sitt sommartal. Från talarstolen valde Stefan Löfven att fördöma antisemitiska föreställningar och våldsdåd, vilket självfallet var viktigt. Ändå blev det kvardröjande intrycket att statsministern inte kunde avhålla sig från att försöka förvandla samhällets kamp mot antisemitismen till billig partitaktik. Löfven påstod att de borgerliga inte med trovärdighet kan bekämpa antisemitismen, eftersom dessa partier i riksdagsarbetet tagit emot stöd från Sverigedemokraterna.

Resonemanget är nedvärderande och tycks bygga på ett försök att rättfärdiga sitt eget partis agerande genom att anklaga andra. Socialdemokraterna har inte haft några problem med att ta emot röststöd från Sverigedemokraterna, det har hänt i såväl riksdagen som i Region Skåne och i Helsingborgs fullmäktige. Lika uppenbar är dubbelmoralen i Löfvens resonemang om trovärdigheten. De senaste åren är det inte borgerliga utan socialdemokratiska företrädare som stått för aningslöst agerande och djupt okunniga uttalanden, ofta gränsande till antisemitism. Personer som Ilmar Reepalu, Margot Wallström, Hillevi Larsson och Marita Ulvskog bär syn för sägen.

Till det grundläggande i varje demokrati hör ett tydligt fördömande av allt vad antisemitism heter, lika viktigt är det att i handling visa att orden har betydelse. Att svenska skattepengar, via biståndsinsatser i palestinska områden, hamnar hos organisationer som sprider Israelhat och antisemitism är mot den bakgrunden helt förkastligt. Menar regeringen allvar med att antisemitism ska bekämpas måste det gälla även i internationella sammanhang, och därför kräver vi kristdemokrater en utförlig konsekvensanalys av Sveriges bistånd till Palestina.

Effekterna av Sveriges bilaterala biståndssatsningar måste utredas. Genom Sekretariatet för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, IHL, ger Sverige, tillsammans med en handfull andra länder, ekonomiskt stöd till ideella organisationer i palestinska områden. Det är ett ekonomiskt stöd som inte kräver grundläggande respekt för mänskliga rättigheter och människovärde. Bland mottagarna finns organisationen Women’s Centre for Legal Aid and Counseling, som varvar aktiviteter för ökad jämställdhet med antisemitism. Andra grupper som får del av det svenska stödet har koppling till den Israelhatande och internationellt terrorklassade Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP.

Sveriges bistånd via EU måste också ses över. Dagens ekonomiska stöd till den genomkorrumperade Palestinska myndigheten används bland annat för att betala ut löner och bidrag till terrordömda personer och deras familjer. Även andra delar av biståndet går till grupper och företrädare som inte bidrar till dialog och försoning. Till exempel uppmärksammade det Jerusalembaserade forskningsinstitutet IMPACT-se nyligen att EU:s utrikestjänst finansierat produktionen av antisemitiskt undervisningsmaterial. Betalningen har skett via ett årligt EU-anslag på motsvarande en miljard svenska kronor för skolundervisning i palestinska områden.

I Europa fanns en tid när det talades om antisemitism i förfluten tid. Efter Förintelsen och andra världskrigets fasor växte Europasamarbetet fram och i spåren av det förhoppningar om en framtid utan hat och rasism. Men de goda förhoppningarna till trots kunde fientlighet mot det judiska folket åter slå rot och idag är antisemitism ett brännande och dagsaktuellt samhällsproblem. För att få ett slut på det måste ord och handling gå hand i hand.

Att ena dagen tala om att antisemitism ska bekämpas och nästa dag dela ut skattepengar till organisationer som medvetet och systematiskt sprider hat mot det judiska folket håller inte. Det är hög tid för en balanserad svensk Mellanösternpolitik och en ny politisk ledning i utrikesdepartementet.

Lars Adaktusson 
Europaparlamentariker (KD).

Lars Thunberg
Kommunalråd i Helsingborg (KD)

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 8 april 2018

Fler artiklar