[Nyhetsartikeln är intressant av många skäl. De senaste åren har en rad svenska medborgare knutna till Hizbollah dömts för inblandning i terrorism. Ändå – eller just därför – anses Sverige utgöra en av EU:s bromsklossar när det gäller att terrorklassa organisationen i sin helhet. Texten påminner om att det finns ett europeiskt momentum i rätt riktning. Den visar också hur en enskild politisk eldsjäl kan göra skillnad genom engagemang och goda argument. Vänskapsförbundets Riksordförande Lars Adaktusson är den som allra starkast drivit kravet i Sverige. /Red anm.]
 
Den tyske parlamentsledamoten Benjamin Strasser (32) brukar i vanliga fall fokusera på inrikespolitik, men det var mycket tack vare honom som Tysklands parlament nu röstat igenom ett krav på att förbjuda den Iran-stödda terrororganisationen Hizbollah.
 
Strasser förhandlade med de två styrande tyska partierna tills de var redo att stödja hans lagförslag.
 
- Jag är väldigt stolt över att det nu finns en gemensam syn mellan koalitionspartierna och FDP, sa han, och refererade till sitt marknadsliberala parti som endast har 80 av totalt 709 platser i Förbundsdagen.
 
I nuläget har Angela Merkels regering endast terrorklassat Hizbollahs ”militära gren”, men inte dess ”politiska”. De flesta europeiska regeringar gör likadant, av rädsla för att störa de diplomatiska förbindelserna med Libanon, där Hizbollah är baserat.
 
Strassers förslag röstades igenom med bred majoritet, och uppmanar regeringen att förbjuda Hamas aktiviteter i Tyskland. Regeringen uppmanas även att inte längre göra någon åtskillnad mellan Hizbollahs militära och politiska grenar.
 
- Det är viktigt att även EU terrorklassar organisationen i dess helhet, och den tyska regeringen uppmanas nu driva på den utvecklingen.
 
Frankrike är en av de medlemsstater som stretar emot, medan Storbritannien tidigt i våras lät meddela att man inte längre kommer att skilja mellan Hizbollahs olika delar. Som skäl angav britterna 'Hizbollahs försök att destabilisera det känsliga läget i Mellanöstern'. Strassner säger att snappat upp signaler som tyder på att även Frankrike kommer att röra sig i rätt riktning.
 
- Idén om att göra skillnad mellan en militär och en politisk gren har alltid varit konstgjord, säger Strassner. Man gjorde så för att få med sig Frankrike. Men modellen har ingenting med verkligheten att göra. Hizbollah säger också själva att man är en enda enhet – utan några separata grenar.
 
Strassner berättar att terrorklassningen är viktig för Tyskland, eftersom den skulle förhindra Hizbollahs kriminella aktiviteter och dess spridande av antisemitism på tysk mark.
 
- Enligt tyska underrättelserapporter har Hizbollah för närvarande 1.000 supportrar i landet. Situationen är svårbedömd eftersom Hizbollah inte är öppna med vad de gör. Istället använder de sig av täckorganisationer som begår brott som prostitution, pengatvätt och droghandel, och sen betalar del av vinsterna till moderorganisationen.
 
- Ett förbud gör inte att anhängarna plötsligt försvinner. Man kan inte förbjuda människor eller idéer. Det är en illusion. Men vi kan försvåra deras verksamhet. Det blir lättare att bryta upp deras infrastruktur. Och det blir lättare att lagföra de personer och grupper som är knutna till Hizbollah.
 
Strassner säger avslutningsvis också att förbudet är ett viktigt inslag i kampen mot den tilltagande antisemitismen.
 
Raphael Ahren, Times of Israel
 
Publicerad 19 december 2019. Översättningen är endast ett sammandrag. Läs hela hos Times of Israel

Fler artiklar