Varför Europaparlamentet och andra EU-institutioner måste ta en stark ställning på den rörelse som kräver en bojkott av staten Israel.


Bryssel tog sig an uppgiften att skapa en gemensam europeisk ståndpunkt i frågan om den israelisk-palestinska konflikten genom att under de senaste fem åren driva en praktisk strategi för att säkerställa en avkastning på den europeiska politiska och ekonomiska investeringen i regionen.
Denna politik för "differentiering" i Bryssel-jargon återspeglar Europeiska unionens självberättigade beslutsamhet "att vidta åtgärder för att bevara tvåstatslösningen på marken" genom att göra en åtskillnad i sina bilaterala avtal med Israel mellan ”Gröna -linjen” Israel och Palestinska territorier. Hittills har politiken resulterat i två uppsättningar av EU-riktlinjer, om israeliskt deltagande i Horisont 2020 i juli 2013 och om indikering av ursprung för produkter, respektive EU-märkning av produkter från israeliska bosättningar, i november 2015.
 
Duvor i Israel och runt om i världen förutspådde att EU: s nya politik skulle avslöja den påstådda pro-palestinska gräsrotsrörelsen för vad den är, ett paraply av organisationer och individer som medvetet ifrågasätter Israels legitimitet och som representerar en smältpunkt  för antisemitism.
 
Det fanns hopp om att när det väl fanns en klar EU-politisk åtskillnad mellan staten Israel och dess bosättningar på territorierna skulle rösterna som uppmanar för en bojkott av Israel förändra sitt förhållningssätt och börja påverka Bryssel för att istället börja utöva sin ekonomiska hävstång för att främja ett vibrerande palestinskt civilsamhälle och ett ansvarigt palestinsk politiskt ledarskap.
I stället blir EU: s politik den tunna änden av kilen som BDS-aktivister använder för att komma åt EU-institutioner, med hjälp av trojanska hästtaktik som strävar efter en fullständig avveckling av ekonomiska, kulturella och vetenskapliga band med Israel.
För att förhindra ytterligare tendenser med syndabockar och radikalisering, skulle jag vilja göra följande rekommendationer:
 
1. Tilldela resurser och inrätta en arbetsgrupp inom Europeiska kommissionen som skulle övervaka och undersöka BDS: s inverkan på de europeiska gemenskaperna, eventuellt under kommissionär Vera Jurova (rättvisa, konsumenter och jämställdhet).

2. Utfärda ett meddelande till alla medlemsstater:
Be dem att övervaka BDS-supporters verksamhet och vidta ytterligare rättsliga åtgärder i linje med rådets rambeslut från november 2008 att "rasism och främlingsfientlighet utgör direkta brott mot principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen "och  vidta åtgärder för att bestraffa följande, avsiktliga, beteende:
Offentligt uppmuntrande till våld eller hat riktat mot en grupp personer eller en medlem i en sådan grupp definierad av ras, färg, religiöst eller etniskt ursprung

3. Förhindra att skattebetalarnas EU-pengar finansiera varje entitet som kräver en bojkott från staten Israel

4. Utfärda ett meddelande om BDS-supporters tillgång till EU-institutionerna och en ansvarsfriskrivning för organisationer eller enheter som kräver en bojkott av Israel.
 
Det europeiska politiska ledarskapet, liksom EU: s beslutsfattare, borde verkligen "vidta ytterligare åtgärder för att skydda lönsamheten för tvåstatslösningen." De borde inte under några omständigheter tillåta att deras politik missbrukas, och slutligen missbrukas av BDS aktivister som arbetar under förevändning av yttrandefrihet.
 
Ovanstående rekommendationer skulle säkerställa att EU: s uttalade mål att få en meningsfull avkastning på sin investering skulle stöta på många fler stegar än ormar framåt längs vägen.
 
Artikeln är publicerad i Ynetnews

Teodora Coptil är en konsult som specialiserar sig på EU: s politik för MENA-regionen och chefen för institutionella förbindelser i Europa- Israel- Public Affairs, en brusselsbaserad icke-statlig organisation som förespråkar ett strategiskt EU-Israel-bilateralt förhållande och ansvar för EU-biståndet till den palestinska myndigheten.

 

Fler artiklar