Plötsligt händer det. En människorättsgrupp pekar ut de palestinska områdenas två ledarskap som skyldiga till systematisk tortyr. Att det uppmärksammas på det viset är smått sensationellt. Att det varit knäpptyst från den svenska regeringen är däremot väntat.

Den välrenommerade New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) släppte nyligen rapporten ”Två myndigheter, en väg, noll dissidenter”. Rapporten bygger på två år av intervjuer med 147 personer, och 86 olika fall presenteras på de 149 sidorna. HRW pekar ut såväl terrorgruppen Hamas, vilken styr i Gaza, som den Fatah-styrda Palestinska myndigheten (PA), vilken styr i Västbanken, som skyldiga till systematiska övergrepp mot de egna befolkningarna. Detta inbegriper allt ifrån förföljelse och godtyckliga arresteringar till tortyr av meningsmotståndare och politiska motståndare.

Rapportens chockvärde är egentligen tämligen begränsat. Hamas är en terrorgrupp och PA, med bakgrund i terrororganisationen PLO/Fatah, gör ett gediget arbete för att stödja terrorism och terrorister. Det är organisationer befriade från samvete och anständighet. Det enda skälet att tro något annat är för att man verkligen inte vill att detta skall vara sant. Shakir säger också till AFP: ”Det palestinska ledarskapet reser runt jorden och pratar om palestiniernas rättigheter, men samtidigt styr de en förtryckarapparat för att krossa allt motstånd.”

Det är många som vill lyssna på vad palestiniernas olika ledare och representanter har att säga. Många vill väldigt gärna att Israel skall vara boven i Mellanösterns drama. Men faktum är att Israel är regionens enda demokrati och det enda verkligt mångkulturella landet. Inte minst är det det enda landet där palestiniers rättigheter respekteras.

HRW:s Israel-Palestinachef, Omar Shakir, säger till nyhetsbyrån AFP om rapportens innehåll att ”systematisk tortyr som del av myndighetspolicy är ett brott mot mänskligheten”. Att Sverige mer än många bidrar till detta borde leda till besinning i Mellanösternpolitiken.

Utsikterna för detta beror dock mer på hur nästa regering ser ut än på vad som faktiskt sker i de palestinska områdena. Kvarsittande utrikesminister Margot Wallström har varit en direkt katastrof i fråga om Mellanöstern.

Regeringen Löfvens ensidiga och enögda stöd av palestinierna har varit skadligt från första början. Det är en politik som ökar motsättningarna mellan de trätande aktörerna och därmed minskar utsikterna för en hållbar fred. Det har skadat Sveriges anseende internationellt som en pålitlig aktör när vi rusar iväg utan att samordna med övriga EU-länder. Men det har också hjälpt till att ytterligare cementera Hamas och PA:s kontroll över palestinierna.

Det sista har lett till fortsatt och onödigt lidande inte bara för israelerna utan också för palestinierna. De måste trots allt leva under ett konstant förtryck där vuxna som barn används som civila sköldar för att skydda de egna terroristerna. De måste leva med att indoktrineras i hat mot Israel från barnsben – detta dessutom ofta i fattigdom på grund av korruption och inkompetent ledarskap. Utöver detta tvingas de även leva i rädsla för det egna ledarskapet som när som helst kan slå till.

Om detta har Wallström inte sagt ett ord. Det är rent sagt skamligt att sälja ut världens behövande och förtryckta för att skydda den egna vanföreställningen.

Daniel Persson

Ledare publicerad i NWT 29 oktober 2018

Fler artiklar