Israel är ansett att vara en världsledare i livsmedelsteknik och har sett lanseringen av över 50 lokala nystartade företag i matersättningssektorn. 


Alternativa proteiner, som erbjuder ett sätt att omvandla vårt matsystem, gå bort från animaliska produkter och mot odlat kött, fermenterade- och växtbaserade alternativ – lockar israeliska forskare, entreprenörer och statliga investeringar, och signalerar uppkomsten av ett lovande område i det israeliska innovationsekosystemet. 

Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, tillsammans med ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling och Good Food Institute Israel (GFI Israel), en vetenskapsbaserad ideell organisation, tillkännagav i augusti en statlig investering på alternativa proteiner.


Israel anses vara världsledande inom livsmedelsteknik och har sett lanseringen av över 50 lokala nystartade företag inom matersättningssektorn.
 
Den alternativa proteinindustrin, som inkluderar livsmedelsprodukter tillverkade av växter, odlat kött producerat från djurceller och jäsningsprocesser som införlivar mikroorganismer i djurfria system, tilldrar sig stort forskningsintresse i den akademiska världen, förutom uppmärksamheten från institutionella och statliga investerare.

Israel är också ett av världens två största investeringsmål hos alternativa proteinföretag, med 320 miljoner dollar, vilket står för 18 % av investeringarna över hela världen.

Motorn som driver denna industri är akademin, som genererar studier som leder till potentiella nya vägar för tillämpad forskning, och sedan affärsmöjligheter.

Banbrytande vetenskapliga studier utförda i labb vid akademiska- och forskningsinstitutioner tar itu med flaskhalsar och leder, tillsammans med den resoluta aktiviteten hos akademiska institutioners kommersialiseringsarm, till en ökning av antalet företag inom området med förmåga att samla in betydande medel. 

Området har också blivit en finansieringsprioritet för den israeliska regeringen, vilket bevisas av ett nytt strategiskt investeringssamarbete mellan ministerierna.
Detta samarbete inkluderar en ny fond som ska delas ut som anslag till israelisk forskning, centrerad på alternativa proteiner som ersättning för kostproteiner från kött, fisk, ägg och mjölk.

"Det här initiativet kommer i hög grad att bidra till att bibehålla Israels konkurrenskraft som innovatör på området och placera det i framkanten av global kunskap och forskning", säger Hilla Haddad Chmelnik, generaldirektör för ministeriet för innovation, vetenskap och teknik.

"Detta program är det första steget i en omfattande strategisk plan som kommer att gynna både det lokala jordbruket och den högteknologiska industrin, och som är betydelsefullt, särskilt i ljuset av den ökande globala oron för livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan från djurbaserade produkter." tillade hon.
 
Det globala matsystemet har stora konsekvenser bortom ens tallrik. Kött-, ägg- och mejeriproduktion är ohållbar och ineffektiv och påverkar klimatförändringar, miljöförstöring och antibiotikaresistenta sjukdomar.
 
Naama Kaufman-Fass, generaldirektör för jordbruksministeriet, sa att "den ökande efterfrågan på animaliska livsmedelsprodukter kräver att vi agerar ansvarsfullt – och möter den nuvarande efterfrågan samtidigt som vi söker alternativa hållbara lösningar för framtida generationers skull."
 
Ett exempel på ett sådant israeliskt företag är Aleph Farms, som producerar kött från djurcellsodling. Detta eliminerar behovet av att föda upp och odla djur för mat och ger ett hållbart alternativ till protein från odlade djur.

Den alternativa steken kan skryta med en rad fördelar i jämförelse med vanlig stek.
Den tid som krävs för att producera sådant kött skulle bara ta tre veckor, jämfört med två år med traditionell nötköttsodling. Dessutom undviker labbodlat kött skadliga antibiotika, har ett lägre miljöavtryck och kommer i slutändan att minska djurslakt och lidande.

Denna nyhet har tidigare skrivits om av Times of Israel,och Israel Hayom

 
91 procent av plasten återvinns inte i slutet av sin livslängd - och Sharon Barak ändrar på detta.

Det ser ut som en plastpåse. Det fungerar som en plastpåse. Men det löser sig helt i vatten - till skillnad från en plastpåse.
Detta plastalternativ är skapat av Sharon Barak, teknisk chef för den Tel Aviv-baserade nystartade företaget Solutum, som nyligen vann den tredje årliga tävlingen för nystartade företag vid Tel Aviv University Coller School of Management.

Företaget har redan samlat in 11,5 miljoner dollar från Herzliyas JAL Ventures, Rhodium, Zora Ventures och änglainvesterare och samlar nu in ytterligare finansiering för sin biologiskt nedbrytbara uppfinning.

Barak sa att hon alltid visste att "planeten inte var på väg i rätt riktning." Hon menar att ”alla känner till problemet med plast. Efter klimatförändringarna är plast det näst värsta som förstör vår planet.”
 
Men efter att ha blivit mamma ”har frågan blivit ännu mer viktig och mer verklig” sade hon. Som mamma till två söner, ett och tre år gamla, frågar hon nu sig själv: ”Hur kommer deras liv att se ut? Kommer det ens att finnas någon planet?”

Behov av en lösning för de 350 miljoner ton plast på jorden blev mer personligt. Mer brådskande. 
”Jag visste att jag var tvungen att göra något”, sade Barak.
 

Bara en gång

När hon arbetade som kemiingenjör på forsknings- och utvecklingsavdelningen för ett plastföretag under flera år blev hon medveten om fördelarna med plast, men såg att människor ”inte använde det på ett ansvarsfullt sätt.”
Hon berättade att “hälften av all plast används bara en gång. En gång!”

Återvinning kan vara ”en bra lösning” berättade hon, men fortfarande kvarstår problemet med att transportera plasten som ska återvinnas och själva återvinningsprocessen, vilket skapar mer föroreningar. 

Och den oroande statistiken, tillade Barak, är att trots gröna ansträngningar runt om i världen, återvinns endast nio procent av all plast.  
"Vi måste hitta en lösning för de andra 91 procenten", sa hon. "Jag ville lösa problemet med plastens uttjänta livslängd."

Barak började forska om hur biologiskt nedbrytbara material bryts ner i naturen.

Hon tänkte på hur socker löses i vatten. När du rör om sockret med en sked löses det upp ännu snabbare. Så hon kom på idén att utveckla ett naturligt material som skulle lösas upp som socker i vatten.
 

Miljövänlig

2017 grundade hon Solutum, med målet att göra miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter.
Ingen komplicerad process och inga kemikalier behövs för att sönderdela materialet. När konsumenterna har använt produkten gjord med Solutum "kastar de den helt enkelt i avloppet" berättade hon.

Solutums anställda – runt 20 personer från alla religioner och ålder, från 20 till 70 plus tillverkar produkterna av 100 % energivänlig råvara.De använder vanliga maskiner som används för att tillverka plast, och därigenom ”sänker kostnaderna och uppfyller tillverkarnas krav.”
Barak berättade att de har beställningar från det stora internationella företaget Colgate såväl som från mindre företag. 

Företaget kommer att påbörja produktion och försäljning i USA under de kommande månaderna. Barak är ovillig att avslöja var, men företaget planerar att använda befintliga fabriker.

Hennes nästa utmaning är att övertyga någon att uppfinna biologiskt nedbrytbart bläck så att när en plastpåse bryts ned, kommer den lilla mängden  bläck som används för dess varumärkeslogotyp att försvinna likaså.

 

Tredje gången gillt

Barak berättade för ISRAEL21c att hon hoppas att Solutums produkter kan ersätta plast, “som förorenar vår omgivning, orsakar förödande skada på naturen.”  
Plasten som så småningom når havet ”dödar mer än en miljon marina djur om året” sade Barak. ”Denna plast kommer också tillbaka till oss i maten och i vattnet, vilket orsakar stora hälsoproblem hos människor.” 

Hon är engagerad i sitt arbete, men hon erkänner att hon från början startade företaget för att delta i en tävling för nystartsföretag, som hon förlorade.  
Hon försökte igen – och vann inte heller denna gång. På det tredje försöket vann hon till slut.

“Bara för att någon inte tycker att du är en vinnare, ska du aldrig ge upp”, sade Barak. ”Fortsätt försöka för så småningom kommer du hitta någon som tycker att du är en vinnare.”   
 
Denna nyhet har tidigare rapporterats av United with Israel och Israel21c


Navina hjälper läkare att spendera mer tid med patienter och mindre tid med datorn.

Det har sagts att det inte finns något som heter överflöde av information, bara dålig filtrering. 

För läkare kan överflöde av information vara en fråga om liv och död när de tvingas lägga värdefull tid med att undersöka journaler efter ledtrådar istället för att behandla patienter.

Ett israeliskt företag som heter Navina kommer till undsättning för läkare. Med hjälp av artificiell intelligence presenterar Navina för läkaren en patientprofil som är lätt att följa. Den inkluderar patientens sjukdomar, riskfaktorer, behandlingshistorik med mera.

Tack vare Navinas app, kan läkaren se den viktigaste informationen på sin telefon. 

Säg till exempel, att en patient klagar till sin läkare över svaghet och trötthet. Patienten har en historia av hälsoproblem som kräver att läkaren granskar kardiologi, nefrologi och lungkonsultationer med olika specialister vid olika sjukhus under de senaste veckorna, månaderna och/eller åren. 
Lägg sedan in patientens historik av provsvar, ett hjärtekokardiogram och diverse e-posts och faxmeddelanden som kan vara relevanta eller inte. Glöm inte att ta hänsyn till all nuvarande medicinering hos patienten.
Navinas teknologi filtrerar och presenterar denna data på ett sätt så att läkare kan använda det omedelbart. 


Navina grundades av Ronen Lavi and Shay Perera 2018. Båda arbetade med artificiell intelligens inom IDF:s berömda enhet 8200 vars soldater ofta beskrivs som Israels cyberkrigare. Veteraner från enhet 8200 är mycket eftertraktade inom den högteknologiska industrin. 

Efter att ha avslutat deras militärtjänstgöring grundade Lavi och Perera Navina 2018. Det hebreiska namnet betyder  “Tillsammans förstår vi.”

Perera, Navinas tekniska chef, berättade för NoCamels att idén för Navina kom när en släkting till honom fick diagnosen cancer väldigt sent.  Han sa att detta berodde på misstag från husläkaren och släktingen blev sämre. Han och Lavi insåg att läkarna helt enkelt förbisåg vital information eftersom de var överbelastade med patitentdata.

“Vi byggde algorytmer för att åstadkomma två huvudsakliga saker. För det första har man mycket ostrukturerad data – en stor mängd text. I en process som kallas entitetsextraktion extraherar vi alla de relevanta koderna ur texten, alla laborationer, alla mediciner. alla problem, alla diagnoser, genom maskinlärning kapacitet. Sedan bygger vi en kunskapsgraf som länkar all data”, förklarar Lavi, VD:n, för NoCamels.

Navina används nu av 1500 läkare i USA. Teknologin hjälper läkare att förbereda sig för patientbesök mer effektivt, minskar feldiagnoser, och hjälper till och med läkare att mer exakt uppskatta behandlingskostnaderna. 

“Jag tror att vinsten för patienten är mycket uppenbar”, sa Lavi till NoCamels. ”De vill att allt ska åtgärdas. Och läkaren ska vara med patienten, inte med datorn. Och det är vad Navina låter dem att göra eftersom allt sammanfattas för dig med  två eller tre klick.”

Nyheten rapporterades först via NoCamels den 10 juli och sedermera av United With Israel

Ny qMRI-analysmetod från Hebrew University avslöjar cellulära förändringar i mikrostrukturerna i hjärnområdet som påverkas av Parkinsons sjukdom.

Parkinsons är en progressiv och försvagande hjärnsjukdom som så småningom äventyrar förmågan att gå och till och med prata.
Att diagnostisera Parkinsons i de tidiga stadierna kan möjliggöra hjälpsamma ingrepp. Men MR-bilder är inte tillräckligt mottagliga för att avslöja de första biologiska förändringarna i hjärnan hos Parkinsonspatienter.

Forskare från Hebreiska universitetet i Jerusalem, ledda av professor Aviv Mezer, föreslår kvantitativ MRI (qMRI) som ett nytt sätt att upptäcka dessa cellulära förändringar i mikrostrukturerna i hjärnområdet striatum som är känt för att försämras vid Parkinsons sjukdom.
En ny analysmetod utvecklad av Mezers doktorand, Elior Drori, avslöjade tydligt biologiska förändringar i källarvävnaden i striatum. Dessa förändringar – tidigare omöjliga att se förutom vid en obduktionsundersökning – var förknippade med tidig Parkinsons och rörelsedysfunktion.
"När du inte har mätningar vet du inte vad som är normalt och vad som är onormal hjärnstruktur, och vad som förändras under sjukdomens fortskridande", förklarade Mezer.

Mezers och Droris resultat, publicerade i tidskriften Science Advances, utgör grunden för att utveckla qMRI till ett verktyg som kan användas i en klinisk miljö tre till fem år framåt.
Drori sa att metoden också kan användas för att identifiera undergrupper inom Parkinson-populationen och skräddarsy läkemedelsbehandling därefter, och sedan övervaka effektiviteten av ett visst läkemedel.

Nyheten rapporterades först av World Israel NewsEU har offentligt sagt att man ämnar att slutföra ett treparts avtal med Egypten och Israel före sommaren men detaljerna av utkastet från sjunde juni är inte offentliga. 

Europeiska kommissionen har föreslagit en överenskommelse med Egypten och Israel  till EU:s medlemsstater för att stärka importen av naturgas från östra medelhavet enligt ett utkastdokument som Reuters tagit del av daterat den sjunde juni.

Utkastet av samförståndsavtalet, som fortfarande kan ändras och behöver godkännande från involverande regeringar, är del av europeiska unionens ansträngningar att reducera importer av fossila bränslen från Ryssland efter kriget i Ukraina.

“Naturgasen som skeppas till Europeiska Unionen kommer komma antingen från Egypten, Israel, eller någon annan källa i östra Medelhavsregionen, inkluderat EU-medlemstater i regionen” löd det nio sidiga dokumentet.

EU har offentligt sagt att sagt att man ämnar att slutföra ett treparts avtal med Egypten och Israel före sommaren men detaljerna av utkastet från sjunde juni är inte offentliga.  

Presidenten för EU-kommissionen Ursula von der Leyen ska besöka Cairo denna vecka.

Europeiska kommissionen avböjde att kommentera utkastet till avtalet, eller om von der Leyens resa kommer bli av när samförståndsavtalet är undertecknat.

Utkastet till avtalet upprättar principer för stärkt samarbete mellan de tre parterna men säger inget om hur mycket gas EU skulle importera eller sätter några tidsramar för leveranser.  

Dokumentet sade att transporter skulle inkludera användningen av infrastruktur för flytande naturgas (LNG) i Egypten, och noterar att det nordafrikanska landets plan är att bli ett regionalt nav för naturgas.

Samförståndsavtalet skulle löpa i nio år från dess undertecknande, säger dokumentet, även om den delen fortfarande står inom parentes, ett tecken på att det finns en större chans att den kan ändras än andra stycken.

Egypten exporterar redan små mängder av gas och bägge aktörerna förväntar sig att öka produktionen och exporten under de kommande åren.

Den egyptiska regeringen var inte omedelbart tillgänglig för kommentarer om utkastet till avtal.

Egypten exporterade 8,9 miljarder kubikmeter LNG förra året och 4,7 miljarder kubikmeter under de första fem månaderna 2022, enligt Refinitiv Eikon data, även om majoriteten går till Asien.

Israel väntas under de närmaste åren att fördubbla gasproduktionen till cirka 40 miljarder kubikmeter per år då man utökar projekt och gör nya områden tillgängliga, säger industritjänstemän.

Israel har sagt att de hoppas kunna nå en överenskommelse om att leverera gas till Europa och överväger också att bygga en pipeline för att exportera mer gas till Egypten.

EU importerade 155 miljarder kubikmeter gas från Ryssland förra året, vilket motsvarar cirka 40 % av unionens totala förbrukning. 

Enligt utkastet till avtalet skulle Egypten kunna köpa en del av den gas som transporteras till EU eller andra länder via egyptisk infrastruktur, och tillade att Egypten skulle kunna använda den för egen konsumtion eller för export.

Parterna "kommer att samarbeta för att fastställa lämpliga sätt och medel för att implementera syftet med detta samförståndsavtal för att påskynda exporten av naturgas till EU", heter det i dokumentet.

Överenskommelsen inför inga bindande juridiska eller ekonomiska förpliktelser för undertecknarna, står det i dokumentet.

Enligt planen skulle EU kunna finansiera ny infrastruktur om det är i linje med dess åtagande att motverka alla ytterligare investeringar i infrastrukturprojekt för fossila bränslen i tredjeländer, "såvida de inte är helt förenliga med en ambitiös, tydligt definierad väg mot klimatneutralitet."

Fonder skulle också kunna tillhandahållas för att utveckla teknik för att minska utsläppen och minska koldioxidutsläppen från naturgas.

Partnerna kommer att engagera sig för att minska metanläckage från gasinfrastruktur, undersöka ny teknik för att minska ventilering och spridning och utforska möjligheter att använda infångad metan genom hela leveranskedjan, står det i utkastet.

Nyheten hämtades från Jerusalem Post

Kära medlem,

Jag hoppas du och din familj har hälsan! Jag skulle vilja stjäla ett par minuter av din tid och dela ett par reflektioner från mig och styrelsen för vår Handelskammare:

Vi har ett underligt år att se tillbaka på när vi nu så smått summerar 2021. Israel tog ett globalt ledarskap när det gällde tidig vaccination av sin befolkning, nyheterna kring Israel fick en positiv slagsida även i den svenska rapporteringen. Tack vara insatta skribenter i tex DN, SvD, DI etc så fick vi även under våren en serie nyheter kring t.ex. EQT investering i Cyper Tech bolag. Vi som följer Roberth Friedmans insatser för Israeliska Handelsministeriet ser även många affärer som inte alltid når ut i media. Vi fick ett litet hack i kurvan under de dagar i juni då Hamas riktade sina raketer mot Tel Aviv. Vi sköt på ett planerat cyber security seminarium till i augusti och har fortsatt konsolidera våra planer för en starkare kammare med ett utvecklat värdefullt erbjudande för i synnerhet fler aktiva företagsmedlemmar. Vi har under året arbetat hårt med vår digitala närvaro (Uppdaterad hemsida, LinkedIn etc), vi har också hållit ett par seminarier såväl online som på traditionellt vis. Det finns för- och nackdelar med de båda, men en  sak är säker: Hybrida seminarier med publik online OCH på plats är svåra att genomföra så att de blir bra för alla.

Som ni vet lämnade vi våra lokaler i Svensk Handel på Regeringsgatan under våren (då de prioriterar sina egna medlemmar i sina lokaler). Vi är glada för samarbetet med Epicenter där vi nu har vår hemvist (Korsningen Mäster Samuelsgatan-Malmskillnadsgatan) i ett kvarter som verkligen fått en ansiktslyftning under året som gått. Som medlem i handelskammaren är ni välkomna att sitta och arbeta/ta möten i deras lokaler som är väldigt spännande och liknar på många sätt och vis t.ex. WeWork i sitt upplägg. Det unika med Epicenter är den intressanta blandningen av små- och stora bolag samt en del riskkapitalister. Vi ser ett ökande intresse från Epicenter i ett aktivt samarbete, och det första exemplet kommer i februari kring ett gemensamt seminarium kring ”Retail Tech” (Framtidens affär).

Vår styrelse har genomgått en rätt rejäl förnyelse under två år. Vi har en mycket intressant mix av kompetenser med erfarenhet från bland annat Med Tech (Danielle Lewensohn), Retail Tech (Ariella Rotstein), Start ups och ICT (Marie Claire Maxwell), Life Science och start-ups (Jeanette Tuval), Modern kommunikation och Ledarskapsutveckling (Raymond Mankowitz), ekonomistyrning, Fin Tech (Dan Beitner). Sedan har vi såklart den evigt entusiastiska Roberth Friedman som med små medel, men med ett oerhört starkt nätverk, skapar en serie nya affärer för Israeliska bolag i Sverige. Slutligen vill jag nämna den viktiga insats Evelyn Gottlieb gör i allt vad gäller ordning och reda kring medlemslistor, protokoll och som med ett aldrig sviktande gott omdöme kommer med goda råd och aktivt stöttar kammaren i vår utveckling mot ett mer attraktivt erbjudande för er, våra viktigaste intressenter.

 

Nu till en fantastisk möjlighet som vi utvecklat under hösten:

Vi är på väg att skapa de finansiella förutsättningarna för att starta ett unikt utbyte mellan Sverige och Israel, ett initiativ som kommer skapa goda ambassadörer för våra respektive ekosystem för årtionden framöver, samt i det korta perspektivet kommer erbjuda spännande  möjligheter för deltagande företag och studenter.

Vi planerar för ett ömsesidigt utbyte av sistaårsstudenter från våra bästa universitet som kommer ges möjlighet för intressant praktikarbete inom spjutspetsföretag i respektive land. Arbetsnamnet för detta initiativ är ”Tech Kibbutz”. Detta initiativ kommer vara drivet- och finansierat av industriella intressen. Om allt går enligt plan kommer vi kunna rekrytera de första deltagarna i detta initiativ under hösten 2022, med start 2023. Målet är alltså ett ömsesidigt utbytesprogram där studenter från Israel bereds möjlighet att under upp till 6 månader arbeta i ett svenskt multinationellt bolag med utveckling av affär/teknologi. Samtidigt kommer vi rekrytera svenska studenter till ett motsvarande program i ngt av de mest spännande snabbväxande bolagen i Israel.

Just nu analyserar vi förutsättningarna för detta program ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Samtidigt rekryterar vi de finansiärer som kommer krävas för att sätta upp två kanslier, ett i Sverige samt ett i Israel. HKSI kommer driva Stockholmskansliet, och vi letar lämplig organisation i Israel som kan driva kontoret i Tel Aviv.

Vi har ett starkt stöd från viktiga svenska nyckelfinansiärer, samt en förankring i svensk industri. Detta ger den trygghet för övriga investerare som krävs för att detta företag skall gå att genomföra.

Vi i styrelsen är beredda att kavla upp ärmarna för att ro detta i hamn, men vi vet att det kommer dyka upp många utmaningar längs vägen. Vi hoppas att ni medlemmar är intresserade av detta initiativ, och är beredda att ställa upp med era råd/synpunkter och expertis under året. Detta komma dominera vårt arbete för kammaren under kommande tid som ni förstår.

Med hopp om att vi kan ses på Trade Award torsdag den 9 december på Epicenter!

Önskemål/synpunkter/glada tillrop kan som vanligt mailas till undertecknad, eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bästa hälsningar, Peter Alberius

Ordförande, Handelskammaren Sverige Israel

Microsoft fortsätter att öka sin israeliska verksamhet och öppnar nu fem nya kontor. Andel anställda väntas öka från 2000 till 4.500 över de kommande fyra åren. De städer som verksamheten är tänkt att förläggas i inkluderar Tel Aviv, Herzliya, Beersheva och Jerusalem. 

“ Etablerandet av nya utvecklingsplatser, tillsammans med rekryteringen av tusentals nya anställda till Israel är beviset på Microsofts hängivenhet och förtroende för vårt teknologiska inflytande och vår talangfulla arbetskraft" sade Michal Braverman-Blumenstyk, vice president och general manager för Microsoft Israel R&D Center.

The Microsoft development center in Herzliya, Oct 30, 2020. Photo by Gili Yaari/Flash90.

 
 

Ny svensk-israelisk samarbetsplattform för forskning och utveckling
av: Business Sweden

Vinnova, Business Sweden och Sveriges ambassad i Israel gör gemensam sak med Start-Up Nation Central (SNC) – en israelisk icke- vinstdrivande organisation som bygger globala broar till israelisk innovation. Initiativet, som kallas ”The Connector”, är en plattform för att skapa gemensamma marknadsorienterade projekt inom forskning och utveckling mellan svensk kreativ och industriell expertis och israelisk innovations- och entreprenörsanda.

Stockholm/Tel Aviv – 8 juni 2020. Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Business Sweden – Sveriges export- och investeringsråd och Sveriges ambassad i Israel lanserar för första gången en samarbetsplattform för att driva innovativa projekt inom forskning och utveckling med Israel. Organisationerna har startat ett samarbete med Start-Up Nation Central – en israelisk icke-vinstdrivande organisation som bygger globala broar till israelisk innovation. Plattformen, som kallas The Connector, syftar till att katalysera gemensamma marknadsorienterade innovativa R&D projekt mellan de två länderna och göra det möjligt för de bästa företagen och akademiska aktörerna från båda länderna att engagera sig i gemensam utveckling, datadelning och för att ingå partnerskap.

The Connector (www.theconnector.co.il) är en långsiktig satsning med ambition att föra två mycket kreativa, men också olika och kompletterande, och innovativa ekosystem närmare varandra. Ambitionen är att stimulera samverkan och synergieffekter mellan stora och små företag, statliga organisationer och den akademiska världen i Israel och Sverige, att uppnå maximal genomslagskraft och leverera innovativa lösningar för en bättre framtid.

”Innovation har aldrig varit viktigare för att kunna hantera globala utmaningar. Israel och Sverige representerar de starkaste startuphubbarna i våra respektive regioner och kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på de globala marknaderna. Lösningar som verkligen behövs i en värld som kommer att stå inför en ekonomisk comeback efter att ha kämpat mot pandemin och för att rädda människoliv”, säger Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister.

Professor Eugene Kandel, vd för Start-Up Nation Central säger: ”Vi är hedrade över att få delta i denna underbara strävan. Detta partnerskap visar förtroendet för det israeliska högteknologiska ekosystemet och ett annat exempel på den stora påverkan innovation har på globala partnerskap. Vi vet att detta samarbete kommer att skapa synergifördelar för både svenska och israeliska partners och vi uppmanar israeliska entreprenörer och teknikentusiaster att komma och ansluta sig till oss.”

Både Sverige och Israel rankas kontinuerligt som globalt ledande inom innovation och finns bland de 10 bästa på rankinglistor som Global Innovation Index (GII), Global Competitiveness Index (GCI) och Bloomberg Innovation Index (BII). Tillsammans står de för en betydande del av de patent som utfärdas globalt, där Sverige nyligen rankades som nummer 2 i patent per capita och Israel som nummer 5. Båda länderna befinner sig i framkant av innovationsområdet och de står inför gemensamma utmaningar i behovet av att ständigt förnya sig för att driva på den ekonomiska tillväxten och konkurrera globalt.

Samtidigt kompletterar innovationsekosystemen i Israel och Sverige varandra. Sverige drivs främst av tillverkningsindustrin och stora multinationella företag medan Israel utnyttjar kraften hos nystartade och expanderande företag för att stärka ekonomin. Genom att samarbeta kan både stora och nystartade företag från båda länderna effektivt lösa verkliga innovationsutmaningar och vidareutveckla sina högteknologiska industrier.

Idén till att skapa The Connector kommer från ett liknande program som Sverige har med Schweiz. Detta program, som kallas SWII, har bidragit till att skapa 39 offentligt finansierade banbrytande innovationsprojekt värda 64 miljoner euro bara under de senaste sex åren.

Tisdagen 9 juni kommer The Connector att hålla sitt första officiella evenemang – en digital livekonferens med fokus på artificiell intelligens. Registrerade företag, organisationer och akademiska representanter från båda länderna kommer att genomföra omkring 200 förbokade och matchade möten för att diskutera utmaningar och områden där de söker samarbeten, utbyta idéer och kontakter. Under konferensen kommer deltagarna även att få information om projektfinansiering i Eureka Eurostars-programmet.

Kontakt:

Business Sweden

Hampus Nilzén, Country Manager Israel, Business Sweden,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,  +43 664 2351521

Vinnova

Ann-Mari Fineman, chef för Vinnovas kontor i Tel Aviv, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +972 54 683 1233 eller +46 70 639 3190

Sveriges ambassad i Israel

Ann-Katrin Skrek, handläggare handels- & investeringsfrämjande,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +972 52 811 37 10

Start-Up Nation Central kommunikation:

Ronen Bodoni, Debby Group, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +972-52-5559830

Om Israel och Sverige

Israel, ett litet land med en befolkning på cirka 8,5 miljoner invånare, betecknas som ”The Start-up Nation” då man har det största antalet nystartade företag per capita i världen – cirka ett per 1 400 personer. Några av dessa har blivit uppmärksammade exits som Mobileye, Waze, Playtika och NeuroDerm eller lanserade innovationer i världsklass som USB-minnet, kapselkameran, digitala utskrifter och några av världens bästa cybersäkerhetsföretag.

Sverige, ett annat litet land med en befolkning på cirka 10 miljoner invånare, är känt för sina många innovativa multinationella företag och en blomstrande startupscen. Stockholm, den största unicorn-fabriken per capita efter Silicon Valley, har gett oss Skype, Spotify, Minecraft, iZettle och Candy Crush för att nämna några. Som ett tecken på ett ökat intresse för samarbete mellan Sverige och Israel öppnade Vinnova ett internationellt kontor i Tel Aviv för två år sedan och Business Sweden har en lång tradition av att hjälpa svenska företag på den israeliska marknaden.

Om Start-Up Nation Central

Start-Up Nation Central är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som bygger globala broar till israelisk innovation genom att koppla näringsliv, regeringar och NGOs med israelisk innovation som kan hjälpa till att lösa deras problem; speciellt fokus på snabbväxande teknologiska sektorer.

Business Sweden
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.www.business-sweden.com

Pressmeddelande publicerat 8 juni 2020

Är du intresserad av samarbete med landet som har flest startups i världen i förhållande till sin storlek? Nu finns Ann-Mari Fineman från Vinnova på plats i Tel Aviv för att hjälpa företag att skapa innovationssamarbeten mellan Sverige och Israel.

Hur kommer det sig att Vinnova öppnar ett kontor i Tel Aviv?
Israel är ett av världens mest intressanta länder vad gäller forskning och innovation, och har ett globalt välkänt starkt innovationssystem, särskilt vad gäller startups. Landet har flest startups i världen i förhållande till sin befolkningsstorlek och fler företag på Nasdaq än hela europeiska kontinenten. Landet satsar en stor del av BNP på forskning och innovation, och ungefär tio procent av befolkningen jobbar i startups. Nästan alla de stora, globala, välkända teknikföretagen har utvecklingsbolag i Israel. Med detta som bakgrund beslutade regeringen att ge Vinnova i uppdrag att etablera verksamhet i Tel Aviv.

Vad gör du?
Både rollen och jag är nya här i Tel Aviv, så det är mycket utforskande, kontaktskapande och experimenterande för att lära känna det israeliska innovationssystemet. Jag stämmer av olika aktörers intresse, behov eller önskemål kring samverkan med Sverige. Bland annat diskuterar jag med Israel Innovation Authority (IIA) om gemensamma satsningar och träffar andra länders innovationsråd för att hämta inspiration av deras verksamhet.

I förlängningen hoppas jag på att utveckla samverkan med framför allt de övriga nordiska länderna, på liknande sätt som vi gjort med Nordic Innovation House i Silicon Valley. Jag träffar också svenska organisationer med intresse för Israel, till exempel RISE och Innovation Skåne, för att stämma av deras behov.

Vem kan vända sig till dig?
Alla svenska eller israeliska organisationer som är intresserade av innovationssamverkan mellan länderna på något sätt är välkomna att kontakta mig. Vilken hjälp de kan få beror till stor del på vilken typ av samverkan de söker efter. Det kan vara alltifrån kontakter med svenska storföretag, deltagande i konferenser och delegationsresor till Israel eller Sverige, till att skapa gemensamma innovationsprojekt som Vinnova är med och finansierar.

Jag kommer dels att jobba med att koppla ihop enskilda organisationer och organisera delegationsresor, dels att jobba långsiktigt för att skapa plattformar och strukturer för samverkan. Det skulle till exempel kunna vara ett acceleratorprogram för svenska företag liknande det vi har i Silicon Valley.

Finns det några intressanta skillnader mellan Sverige och Israel?
Energinivån och tempot är högt och det finns en "sense of urgency" i tillvaron. Det finns också en passion för innovation och entreprenörskap, och en stark känsla för hur viktigt det är för landet. Det är roligt att se att det finns mycket intresse för Sverige som innovationsland. Många framhäver styrkan i det svenska innovationssystemet vad gäller att växa bolag, snarare än att "bara" göra exit, det vill säga att sälja av sitt bolag.

Personliga kontakter är viktigare här i Israel – individer har många gånger större betydelse än organisationer, och alla känner alla. Kommunikationsstilen är väldigt rak. Det är ofta snabba puckar där saker händer med kort varsel och gärna med annorlunda upplägg. Det finns också en hälsosam inställning till "misslyckande", där man ser det som viktigt lärande snarare än hinder för fortsatt verksamhet.

- - -

Pitchtävling för startups

Tillsammans med Israels ambassad i Sverige anordnar Vinnova en pitchtävling där startups har chansen att vinna en resa till Israel - fullproppad med intressanta företagsbesök, föreläsningar, möten med investerare och nya kontakter från hela världen. Sista ansökningsdag är 12 oktober 2018. 

Mer information och anmälan till pitchtävlingen. Sista anmälningsdag är 12 oktober

Vinnova

Publicerat på Vinnovas hemsida 27 september 2018


Om innovationsmyndigheten Vinnova: "Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vi är drygt 200 personer med kontor i Stockholm och Bryssel. Generaldirektör är Darja Isaksson."

Nanosystem transporterar läkemedel till tumörer hos små barn
Befintliga cellgiftsbehandlingar för vuxna är inte effektiva i ett litet barns kropp. Ett israelutvecklat nanosystem som ska transportera läkemedel mot cancer hos barn har visat sig kunna sakta ned tumörtillväxten och förlänga livslängden hos möss med hela 42 procent. I de flesta länder i västvärlden är cancer den främsta orsaken till dödsfall hos barn över ett års ålder. Forskningen publicerades nyligen i Journal of Controlled Release.

Israeliska forskare identifierar mekanism bakom ALS
En mekanism som involverar specifika mikroRNA och muskelmolekyler har visat sig spela en roll i utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. ALS är en dödlig sjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar, vilket leder till atrofi, förlamning och slutligen dödsfall på grund av att respiratoriska muskler inte kan fungera som de ska. Studien fokuserar på ett specifikt mikroRNA vars nivåer befanns minska i följd av ALS-orsakande muskulära mutationer. Deras fynd publicerades nyligen i Journal of Neuroscience.

Recipharm satsar på Israel
Life Science Sweden skriver att utvecklings- och tillverkningsbolaget Recipharm har inlett ett samarbete med Hadasit Medical Research Services and Development för att kunna erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster i Mellanöstern. Bolaget är baserat i Israel och är ett helägt dotterbolag till Hadassah Medical Organisation. De erbjuder olika forsknings-, utvecklings- och konsulttjänster till kunder i framför allt Mellanöstern. Syftet med partnerskapet är att erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster.

Träffsäker metod från Israel upptäcker bröstcancer tidigt
Forskare vid israeliska Ben-Gurion University of Negev och Soroka University Medical Center i Beersheva visade nyligen upp en ny och träffsäker metod som använder billig teknik för att upptäcka tidig bröstcancer. I sin studie, som publicerades i Computers in Biology and Medicine, kunde forskarna upptäcka bröstcancer med mer än 95 procent noggrannhet med hjälp två “elektroniska näsor” (e-näsor) som identifierade unika andningssmönster hos kvinnor med bröstcancer.

Handelskammaren presenterar sig:
Vi är en ideell organisation vars uppgift är att främja handel mellan Sverige och Israel samt öka kunskapen om Israel i Sverige. Vi gör detta genom nätverkande, företagssammankoppling, frukostseminarier och mycket mer.

Handelskammaren är religiöst och politiskt obunden.

Mer info kring dina förmåner som medlem hos oss hittar du under "Medlemskap".


Ur Handelskammaren Sverige-Israels medlemscirkulär 3 - 2018

I Israel hanteras blodbanker och ambulanssjukvården av ickestatliga Magen David Adom, MDA. Sverige har mycket att lära av organisationens effektivitet och snabbhet, menade talarna vid ett symposium i förra veckan.

Att symposiet hölls ett år efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, då fem människor dog, var inget sammanträffande.

– För fem eller tio år sedan skulle det ha känts mindre relevant att bjuda in till det här seminariet. Men nu har vi lyssnat in önskemål från vården och våra medlemmar om att man vill lära sig av den israeliska erfarenheten, säger Jenny Forsman, insamlingschef vid SMDA, Svenska vänföreningen till Magen David Adom.

Symposiet arrangerades av SMDA tillsammans med Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Större delen av de cirka 50 deltagarna var enligt Jenny Forsman sjuksköterskor och läkare. Även flera psykiatriker och psykologer hade anmält sig.

En ambition med arrangemanget är att skapa ett mer långsiktigt utbildningssamarbete mellan MDA och Sverige.

– Det finns ganska många grupper som rest på utbildning eller studiebesök till MDA i Israel, ofta tack vare en personlig koppling. Men framöver kanske man kunde få landstingen att sponsra dessa utbildningar, säger Jenny Forsman.

En person med sådan koppling är Louis Riddez, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets traumacentrum och ofta anlitad av Röda Korset i samband med katastrofer i olika delar av världen. Han berättar att han studerat akutsjukvården och MDA:s arbete i Israel, och även haft med personer från MDA på hans egna kurser.

– Vad Sverige kan lära sig av Israel är snabbheten och samordningen, och faktiskt också det täta samarbetet med försvaret, sade han till Världen idag efter sitt eget föredrag, som handlade om erfarenheterna av terrordådet i Stockholm 2017.

Basen i MDA:s arbete är dess nätverk med drygt 14 000 frivilliga och 3 500 så kallade first responders, som kan vara på plats mycket snabbt efter en händelse, ge första hjälpen och samordna arbetet när ambulans och polis är framme.

Många israeler går med som frivilliga redan i 15-årsåldern, och tränas bland annat genom avancerade videospel.

– Eftersom terrorister kan slå till i hela landet så måste vi ha välutbildade frivilliga i hela landet, sade Eli Jaffe, som leder MDA:s avdelning för bland annat utbildning, volontärer och internationella relationer.

Han berättade hur MDA alltid måste vara beredd på en incident med många döda och skadade, en så kallad Multi-Casualty Incident, och om hur ledningsarbete och kommunikationer inom MDA och mellan MDA, sjukhus, brandkår, polis och militär har trimmats genom åren.

– Våldet under de olika intifadorna har skett enligt vissa mönster som vi lärde oss att se och anpassa vårt arbete efter, till exempel genom att skaffa motorcyklar åt våra "first responders", sade han.

Genom en särskild app i mobiltelefonerna förs videoupptagningar, foton och platsangivelser snabbt vidare i systemet från dem som är först på plats ut i nätverket av frivilliga och till ledningscentralen.

Allt kan dock inte lösas av avancerad teknik.

– Det som människor i de här incidenterna dör av i första hand är blödningar. Det gör att det vid det här laget finns en utbredd kunskap bland israeler om hur man stoppar just blödningar, sade Eli Jaffe, och berättade om hur en person överlevde ett knivhugg i bröstet tack vare en snabb insats av en frivillig från MDA.

Vid sidan av MDA finns i Israel även den betydligt mindre frivilligorganisationen United Hatzalah, som tillhandahåller akutsjukvård och viss ambulanssjukvård med privata bilar. Frågan om hur man kan få de två organisationerna att samarbeta friktionsfritt var förra året ända uppe i Knesset, det israeliska parlamentet.

- - -
FAKTA: Magen David Adom

Den judiske ögonläkaren Moses Erlanger grundade föreningen Magen David Adom (som betyder ungefär "den röda Davidsskölden" på hebreiska), i Schweiz 1915 för att hjälpa judar som skadats i första världskriget.

Namnet kom att användas igen 1930, när de judiska bosättarna i Palestina behövde inrätta en organisation för akutsjukvård efter kravallerna 1929.

I dag ansvarar MDA för Israels blodbanker och för en stor del av den pre-hospitala akutsjukvården och ambulanstransporterna, och erbjuder utbildning i första hjälpen och medicinsk-etiska frågor. MDA verkar även på Västbanken.

MDA är sedan 2006 medlem av Internationella Röda Korset och deltar i Röda Korsets engagemang i katastrofområden i hela världen.

MDA finansieras främst genom avgifter och avtal med privata verksamheter och försäkringsbolag, men får också in vissa medel från den israeliska staten och 20 vänföreningar runt om i världen.

Eva Janzon

Publicerad i Världen idag 20 april 2018

Intel förväntas meddela investeringar som uppgår till motsvarande 32-40 miljarder svenska kronor avseende att expandera produktionen i Israel. Investeringsmålet är förmodligen en uppgradering av produktionsanläggningen i Kiryat Gat till 7-nanometerteknik, rapporterar den israeliska affärstidningen Globes.


Intel är Israels största privata arbetsgivare med över 10 000 anställda och landets största privata exportör. Sedan 1990-talet har Intel satsat på runt 75 israeliska företag och företagets totala investeringar i Israel uppgår till närmare 100 miljarder svenska kronor. Intel har också ett intressant utbildningsprogram som hittills en halv miljon studenter och lärare fått ta del av i Israel. 

Mer om Intel hos israelinnovation.se
Mer om Intels satsning (Globes)

Israelinnovation.se

Publicerat på sidan den 18 februari 2018

Den 22-23 november reser EU- och handelsminister Ann Linde till Israel. Syftet är att träffa motparter i israeliska regeringen och andra officiella företrädare, samt att studera Israels världsledande ekosystem för innovation.

Under besöket kommer ministern att lansera en svensk innovationsscout som ska placeras i Tel Aviv. Utsändande myndighet är Vinnova som lyder under Näringsdepartementet. Syftet är att scouten ska verka i den israeliska innovationsmiljön och utgöra kontaktyta för svenska företag, entreprenörer, start-ups, akademi och investerare.

- Israel och Sverige har mycket gemensamt på det här området och det är glädjande att vi nu kan inviga en innovationsscout på plats i Tel Aviv till stöd för svenska företag som söker samarbeten, finansiering eller nya idéer, säger Ann Linde.

Israel är ett så kallat Prio 26-land i regeringens exportstrategi och rankas precis som Sverige högt internationellt när det gäller innovationskraft samt forskning och utveckling.

Regeringskansliet

Pressmeddelande publicerat på regeringens hemsida 20 november 2017

_
Se även följande TT-notis (21/11) om ministerns besök hos den Palestinska Myndigheten: 

Linde satsar på export till palestinier
https://www.svd.se/linde-satsar-pa-export-till-palestinier

Tillgång till den senaste tekniska utvecklingen och värdefull talang är de största bidragande orsakerna.


Åtminstone 87 multinationella företag har etablerat forskning och utveckling eller innovationscentrum i Israel de senaste tre åren – majoriteten efter förvärv av israeliska startup-företag, detta enligt en studie av Start-up Nation Central.

Studien visar att företag från 18 länder har etablerat sig i Israel sedan 2014. Den stora majoriteten är USA-baserade företag, totalt 49 stycken. Kanada har sex företag på listan, Storbritannien och Kina har fem vardera, Japan har två, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Indien, Nederländerna och Ryssland har två företag var medan Brasilien, Sverige, Ukraina, Spanien, Argentina, Australien och Thailand har ett företag vardera.

Rapporten visar att 2016 var ett särskilt händelserikt år. 32 olika företag etablerade sig i Israel det året jämfört med 29 stycken 2015 och 19 stycken 2014. Hittills har bara sju sådana etableringar gjorts i Israel i år.

Microsoft, Intel och Google har varit verksamma i landet i minst ett decennium. Israels högkvalificerade arbetskraft, och i synnerhet akademiker från israeliska armens elitenheter, har fått stor internationell uppmärksamhet, eftersom teknikföretag har flockats till landet för att investera i eller förvärva israeliska startup-företag och för att rekrytera lokala talanger. Faktum är att utländska investeringar i israeliska företag har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Utländska investerare har investerat rekordhöga 2.85 miljarder dollar under denna period.

(via nocamels:)

Israel idag

Publicerad på ambassadbloggen 17 november 2017

Apple vill som vanligt inte avslöja något, men enligt en israelisk TV-kanal är ett israeliskt forskningsteam delvis ansvarigt. I februari rapporterades det att Apple köpt israeliska företaget Realface, pionjärer inom teknik för ansiktsigenkänning.

Under onsdagen rapporterade Israels Channel 2 att israelisk teknologi delvis ligger bakom funktionen för ansiktsigenkänning i Apples nya flaggskeppsmobil iPhone X, som just presenterats.

Apple kallar tillämpningen för Face ID, och tekniken kommer bland annat att användas för att öppna mobilen när nu hemmaknappen tas bort. Beräknad säljstart för iPhone X är i Sverige 4 november, och priset ligger på 11.495 kronor och uppåt.

Channel 2 citerar anonyma källor inom Apple, men företaget väljer att inte kommentera nyhetsinslaget, eller i vilken mån israeliska teknologier ingår i produkterna.

I februari kunde man emellertid läsa hos the Calcalist om hur den amerikanska teknikjätten köpt israeliska Realface. Företaget är en IT-teknikstartup vars teknologi för ansiktsigenkänning kan användas till att säkerställa användares behörighet. Prislappen låg på flera miljoner dollar.

Realface, som startades 2014 av Adi Eckhouse Barzilai och Aviv Mader, har utvecklat programvara för ansiktsigenkänning som gör det möjligt att använda ett smart biometriskt login, och på det viset slippa hålla koll på lösenord vid inloggningar på mobiler och datorer.

Enligt en databas för israeliska teknikföretag, Startup Nation Central, hade det Tel Aviv-baserade företaget fått in en miljon dollar före uppköpet, och anställt upp till tio personer. Företaget sålde enligt egna uppgifter till Kina, Israel, Europa och USA.

Nya iPhone X har också det nya A11 bionic-chippet, som enligt Apple är ’det kraftfullaste och smartaste chip någonsin i en smartphone’. Genom chippet möjliggörs kraftfulla beräkningar och krävande tillämpningar som Face ID, appar för augumented reality, och Animoji (emojis som kopplas till användarens ansiktsrörelser). Israeliska ingenjörer och utvecklare är allmänt kända för att sin kompetens inom områdena maskininlärning och artificiell intelligens.

Apple brukar vara hemlighetsfullt när det gäller produktutveckling och förvärv runt om i världen. En anställd vid företaget sa nyligen till Times of Israel att dess olika team ofta arbetar skilda från varandra, utan att veta vad de andra teamen jobbar med, och att den informationen bara fås när så anses nödvändigt.

Apple uppges också ha utvecklat hårdvara till nya iPhone 8 i Israel. Business Insider för ett år sedan: ”En del hårdvara till nya iPhone 8 skapas i Herzliya, Israel, enligt en lokal Apple-anställd.

Apple startade sin verksamhet i Israel efter att man 2012 köpt Anobit Technologies Ltd.

Anläggningen i Herzliya har ungefär 800 anställda, och Apples VD Tim Cook har sagt att det är företagets näst största centrum för forskning och utveckling i hela världen. Apple har även ett centrum i Haifa.

I över 55 länder kommer man att kunna förbeställa iPhone X från den 27 oktober. Den kommer att finnas i butik 3 november. iPhone 8 och 8+ är tillgänglig i Israel 29 september [en vecka efter bl.a. Sverige som är en av de cirka trettio länder som får telefonen allra först].

Shoshanna Solomon

Publicerad i Times of Israel 13 september 2017. "Is Israeli tech behind iPhone X’s new facial recognition feature?

_ _ _
Apples köp av RealFace var det fjärde av ett Israel-baserat bolag. De tre tidigare förvärven är tillverkaren av flash-minneskort Anobit för 400 miljoner dollar 2011, 3D-sensorföretaget PrimeSense för 345 miljoner dollar 2013 och senast LinX för 20 miljoner dollar 2015.

Premiärminister Netanyahu vid Tel Aviv University Cyber Week:

För några år sedan beslöt jag att Israel skulle bli en av världens fem ledande cybermakter och jag tror att vi är där nu. Det gäller dock att ständigt vara på sin vakt, det är en konstant utmaning.

Cybersäkerhet är viktigt av framför allt två orsaker: den första för att det är ett allvarligt och växande hot som växer eftersom allt idag digitaliseras. Skillnanden mellan high-tech och low-tech håller på att suddas ut och då detta sker i land efter land, i industri efter industri inträder vi i det som kallas Internet of Things och då växer behovet av cybersäkerhet lavinartat. Det här är ett problem för alla regeringar då militär, underrättelsetjänst, kritisk infrastruktur, företag och organisationer ska skyddas.

För det andra så handlar det om att cybersäkerhet är en bra affär eftersom det växer geometriskt. Det finns ingen slutgiltig, permanent lösning.

Idag vill alla de regeringar som jag kommer i kontakt med ha samarbete med Israel inom high-tech och alla vill framför allt samarbete inom cybersäkerhet.

Det här är ett uttryck för Israels status inom området. Den så kallade bojkotten håller på att skingras för vinden.

Israels teknologiska position inom cyberområdet har gjort israeliska företag väldigt, väldigt attraktiva och på grund av detta letar sig investeringar hit.

Israel idag

Publicerad på ambassadbloggen 28 juni 2017

Fler artiklar