I Israel hanteras blodbanker och ambulanssjukvården av ickestatliga Magen David Adom, MDA. Sverige har mycket att lära av organisationens effektivitet och snabbhet, menade talarna vid ett symposium i förra veckan.

Att symposiet hölls ett år efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, då fem människor dog, var inget sammanträffande.

– För fem eller tio år sedan skulle det ha känts mindre relevant att bjuda in till det här seminariet. Men nu har vi lyssnat in önskemål från vården och våra medlemmar om att man vill lära sig av den israeliska erfarenheten, säger Jenny Forsman, insamlingschef vid SMDA, Svenska vänföreningen till Magen David Adom.

Symposiet arrangerades av SMDA tillsammans med Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Större delen av de cirka 50 deltagarna var enligt Jenny Forsman sjuksköterskor och läkare. Även flera psykiatriker och psykologer hade anmält sig.

En ambition med arrangemanget är att skapa ett mer långsiktigt utbildningssamarbete mellan MDA och Sverige.

– Det finns ganska många grupper som rest på utbildning eller studiebesök till MDA i Israel, ofta tack vare en personlig koppling. Men framöver kanske man kunde få landstingen att sponsra dessa utbildningar, säger Jenny Forsman.

En person med sådan koppling är Louis Riddez, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets traumacentrum och ofta anlitad av Röda Korset i samband med katastrofer i olika delar av världen. Han berättar att han studerat akutsjukvården och MDA:s arbete i Israel, och även haft med personer från MDA på hans egna kurser.

– Vad Sverige kan lära sig av Israel är snabbheten och samordningen, och faktiskt också det täta samarbetet med försvaret, sade han till Världen idag efter sitt eget föredrag, som handlade om erfarenheterna av terrordådet i Stockholm 2017.

Basen i MDA:s arbete är dess nätverk med drygt 14 000 frivilliga och 3 500 så kallade first responders, som kan vara på plats mycket snabbt efter en händelse, ge första hjälpen och samordna arbetet när ambulans och polis är framme.

Många israeler går med som frivilliga redan i 15-årsåldern, och tränas bland annat genom avancerade videospel.

– Eftersom terrorister kan slå till i hela landet så måste vi ha välutbildade frivilliga i hela landet, sade Eli Jaffe, som leder MDA:s avdelning för bland annat utbildning, volontärer och internationella relationer.

Han berättade hur MDA alltid måste vara beredd på en incident med många döda och skadade, en så kallad Multi-Casualty Incident, och om hur ledningsarbete och kommunikationer inom MDA och mellan MDA, sjukhus, brandkår, polis och militär har trimmats genom åren.

– Våldet under de olika intifadorna har skett enligt vissa mönster som vi lärde oss att se och anpassa vårt arbete efter, till exempel genom att skaffa motorcyklar åt våra "first responders", sade han.

Genom en särskild app i mobiltelefonerna förs videoupptagningar, foton och platsangivelser snabbt vidare i systemet från dem som är först på plats ut i nätverket av frivilliga och till ledningscentralen.

Allt kan dock inte lösas av avancerad teknik.

– Det som människor i de här incidenterna dör av i första hand är blödningar. Det gör att det vid det här laget finns en utbredd kunskap bland israeler om hur man stoppar just blödningar, sade Eli Jaffe, och berättade om hur en person överlevde ett knivhugg i bröstet tack vare en snabb insats av en frivillig från MDA.

Vid sidan av MDA finns i Israel även den betydligt mindre frivilligorganisationen United Hatzalah, som tillhandahåller akutsjukvård och viss ambulanssjukvård med privata bilar. Frågan om hur man kan få de två organisationerna att samarbeta friktionsfritt var förra året ända uppe i Knesset, det israeliska parlamentet.

- - -
FAKTA: Magen David Adom

Den judiske ögonläkaren Moses Erlanger grundade föreningen Magen David Adom (som betyder ungefär "den röda Davidsskölden" på hebreiska), i Schweiz 1915 för att hjälpa judar som skadats i första världskriget.

Namnet kom att användas igen 1930, när de judiska bosättarna i Palestina behövde inrätta en organisation för akutsjukvård efter kravallerna 1929.

I dag ansvarar MDA för Israels blodbanker och för en stor del av den pre-hospitala akutsjukvården och ambulanstransporterna, och erbjuder utbildning i första hjälpen och medicinsk-etiska frågor. MDA verkar även på Västbanken.

MDA är sedan 2006 medlem av Internationella Röda Korset och deltar i Röda Korsets engagemang i katastrofområden i hela världen.

MDA finansieras främst genom avgifter och avtal med privata verksamheter och försäkringsbolag, men får också in vissa medel från den israeliska staten och 20 vänföreningar runt om i världen.

Eva Janzon

Publicerad i Världen idag 20 april 2018

Fler artiklar