I torsdagens Expressen skrev fem ledande företrädare för socialdemokratin om sitt partis förhållande till Israel. Artikeln är en replik på de resonemang som framförts av Israels Stockholmsambassadör, Ilan Ben-Dov, och som pekar på att Sverige bedriver en antiisraelisk politik och samtidigt säger sig bekämpa antisemitism. 

Med bland andra Ingvar Carlsson, Jan Eliasson och Pierre Schori som undertecknare hävdas i Expressenartikeln att den utrikespolitiska hållning som alltid gällt för Socialdemokraterna utgår från respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och folkrätt, samt att det tydligaste exemplet på detta är den hållning som Olof Palme företrädde. Artikelförfattarna skriver att ”svenska socialdemokrater alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism”.

Det är självklart välkommet att Ingvar Carlsson och övriga S-profiler är tydliga i avståndstagandet från alla former av judehat, samtidigt glömmer artikelförfattarna att Socialdemokraterna under lång tid haft förvånansvärt svårt att förhålla sig till det faktum att antisemitismen länge varit ett av våra stora samhällsproblem. Låt mig nämna några exempel:

Reepalus upprepade övertramp

Artikelförfattarnas gode vän och partikamrat, Ilmar Reepalu, har genom åren visat prov på både nonchalans och okunskap vad gäller antisemitismen. Under sin tid som kommunalråd i Malmö stod Ilmar Reepalu för upprepade övertramp som enligt internationella Simon Wiesenthal-centret bidragit till att underblåsa antisemitism.

Wallströms svartmålning av Israel

Även Margot Wallström har agerat på ett sätt som fått omvärlden att reagera. Oavsett om det handlat om relativisering av palestinsk terror eller anklagelser om "utomrättsliga avrättningar" har utrikesministern bidragit till att svartmåla det israeliska samhället. I förlängningen bidrar detta till att spela de krafter i händerna som satt i system att sprida antisemitism.

Bistånd till judehat och terror

Sedan sitt tillträde har den rödgröna regeringen bedrivit en biståndspolitik som präglas av bristande uppföljning vad gäller spridande av Israelhat och antisemitism. Dels finansieras mer eller mindre öppet antisemitiska organisationer på palestinska områden, dels förmedlas bistånd till Palestinska myndigheten som bland annat används för att avlöna terrordömda.

Ulvskog och terroristporträttet

I parlamentariska sammanhang har ledande socialdemokrater inte sällan lyft fram personer och grupperingar som förknippas med antisemitism. Så har till exempel Marita Ulvskog gjort sig känd för att i Europaparlamentet posera med idolporträtt av den terrordömde palestiniern Marwan Barghouti. Riksdagsledamoten Hillevi Larsson har tacksamt tagit emot en palestinsk hedersbetygelse föreställande en karta över Mellanöstern där Israel är utplånat. 

När fientlighet mot Israel och hat mot det judiska folket slår rot runt om i Europa är det en allvarlig varningssignal. De krafter som sprider hat och förakt, som devalverar människovärdet och undergräver demokratin måste mötas med förenade insatser. Då duger det inte att som Ingvar Carlsson och hans partivänner tränga undan egna felsteg och försköna partiets historia. 

Att ta avstånd från antisemitism är viktigt, ännu viktigare är att avståndstagandet följs av handling och ansvarstagande för samhällets motåtgärder.

Lars Adaktusson 
Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (KD)

Debattartikel publicerad i Expressen 20 oktober 2018

Fler artiklar