Förbindelserna med Mellanösterns enda demokrati har aldrig varit så dåliga som under regeringen Löfven. Våra skattepengar går till terrorister och antisemitism. Nu måste Sveriges dåliga rykte repareras, skriver Stefan Dozzi.


En ny regering oavsett färg innebär nya möjligheter för svensk Israelpolitik. Den svenska Israelpolitiken har personifierats av Margot Wallströms och UD:s ensidiga skuldbeläggande och demoniserande uttalanden om Israel i konflikten med palestinierna. I det ingår också ökningen av det svenska stödet till PLO och UNRWA, där PLO belönar palestinsk terror och UNRWA permanentat palestiniernas flyktingstatus i generationer. Detta och mycket mer har skadat Sveriges anseende i Israel och internationellt. 

Sverige saknar trovärdighet i Israel eftersom vi ses som oreserverat partiska och agerar som direkta motståndare till Israel. Agerandet har i flera fall varit så anmärkningsvärt att det uppfattats som antisemitiskt. Våra förbindelser med den enda judiska staten och Mellanösterns enda demokrati har aldrig varit så dåliga som under denna regering. 

Vi har mycket att lära Israel

Sverige och Israel har faktiskt många likheter. Israel har ett väl utvecklat socialt skyddsnät, det är en livaktig demokrati, dessutom har forskning och utveckling en framträdande roll. I och med regeringsombildningen finns en möjlighet att bryta en ny väg och reparera Sveriges anseende. Vi har dessutom mycket att lära av Israel om säkerhet och utmaningen med integration av stora mängder invandrare.

En ny regering måste reparera relationerna till Israel. Även många arabstater ser i dag nödvändigheten av att förbättra relationerna med Israel, medan Sverige har gått i motsatt riktning. Sverige måste kunna ha nära och vänskapliga förbindelser med Israels demokratiskt valda regering. Först då kan vi också ha ett oreserverat och fruktbart bilateralt utbyte och först då kan våra idéer och synpunkter tas på allvar och spela en roll för regionens framtid och främja fredsprocessen.

Bistånd går till skolor som lär ut antisemitism

Våra framtida kontakter med regionen måste på ett annat sätt än tidigare präglas av förståelse för båda sidor och med kunskap och respekt för hur komplicerad denna del av världen är. 

Israels hand är ständigt utsträckt till fred. Men det faktum att man sätter säkerheten främst och slår vakt om sina medborgares liv, har av svenska regeringar helt enkelt tolkats som bristande fredsvilja. Vi måste upphöra med att skicka skattepengar till skolor som namnges efter terrorister och lär ut antisemitism eller finansierar – direkt eller indirekt – pensioner till terrorister och deras familjer. Vi måste sluta att de facto öka spänningarna i regionen och bryta med den skeva och ologiska Israelpolitik som vårt land drivit under lång tid. Väldigt få länder har följt Sveriges exempellösa politik.

Hela Israelpolitiken behöver ses över

Tyvärr har den drivits med relativt brett stöd i riksdagen. En politik som polariserat och som har kostat människoliv men också skjutit i sank vår förmåga att agera för fred, demokrati och rättvisa i Mellanöstern – det som bör vara det viktigaste målet för vårt engagemang i regionen.

En ny regering bör inleda en översyn av hela vår Israelpolitik. Resultatet av genomgången måste ge nya utgångspunkter för vårt politiska agerande, vårt bilaterala kunskapsutbyte och hur våra biståndsinsatser ska hanteras i framtiden. Det är dags för en svensk omstart med Jerusalem.

Stefan Dozzi 
Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Debattartikel publicerad i Expressen 15 oktober 2018

Fler artiklar