Föreslagna ändringar av läroböcker av FN-organet, välkomnas av Israel, enligt uppgift, bland annat reviderade kartor, en ’balanserad representation i Jerusalem,’ och utskickande av meddelanden som ses som hets.

 
Utbildningsministeriet hos den palestinska myndigheten meddelade på torsdagen att man avbrytet förbindelserna med FN: s hjälporganisation (UNRWA) över planer från organet över att reformera sin läroplan.
Det palestinska ministeriet säger i ett uttalande publicerat på sin officiella webbplats, att det som kallas för eventuella revideringar av läroplanen är en ”skymf mot det palestinska folket, dess historia och kamp,” och sade att brytandet med UNRWA skulle fortsätta tills FN-organets ”positioner korrigeras.”
 
UNRWA har över 312 000 studenter i sina skolor över hela Västbanken och i östra Jerusalem (motsvarande 50.000) och Gazaremsan (262.000).
 
FN-organet har inte formellt publicerat några planer på att ändra sin läroplan, men läckor till den arabiska pressen om eventuella förändringar har lett till upprördhet under de senaste veckorna i Gaza och på Västbanken.
 
Ändringarna, enligt arabiska medierapporter, inkluderar revideringar av kartor över Palestina, för att utesluta hänvisningar till städer i Israel som palestinska städer, en praxis många studier av palestinska läroböcker har refererat som ”uppvigling.” Andra förändringar som rapporterades var att tona ner beröm för palestinska fångar och förbättra Israels image.
Enligt en rapport från COGAT, det israeliska försvarsdepartementets myndighet som ansvarar för civila angelägenheter på Västbanken och Gaza, är en del av reformen till UNRWA läroplanen ” en balanserad representation av Jerusalem som har religiös betydelse för de tre stora monoteistiska religionerna ( islam, kristendom och judendom) och att nämna att muslimska troende har tillgång till de heliga platserna.”
”UNRWA har dessutom försökt att ändra läroböcker i de fall där innehållet visade könsfördomar, saknade objektivitet och hetsade till våld mot Israel”
Den israeliska regeringen, US State Department, och oberoende organisationer har under många år anklagat det palestinska utbildningssystemet, inklusive UNRWA:s skolor, att utbilda palestinska barn i att hata Israel och stödja våld.
 
COGAT lovprisade de föreslagna ändringarna som ett försök ” att skapa en balanserad, positiv läroplan med universella värden fri från våld och uppvigling.”
En företrädare för den palestinska myndighetens utbildningsministeriet vägrade att tala med The Times of Israel.
”Snedvridning av den palestinska läroplanen är en uppenbar kränkning av lagarna i värdlandet, och varje förändring, varje bokstav för att blidka någon part är ett svek mot den palestinska berättelsen och rätten till det palestinska folket under ockupation för att bevara sin identitet och kamp” sade palestinska myndighetens ministerie i ett uttalande förra torsdagen.

Chris Gunness, talesman för UNRWA, skrev i ett uttalande till The Times of Israel att FN-organet ”har arbetat med PA i flera år och har en lång meritlista som en partner att lära barn i en mycket komplex miljö.”
 
”UNRWA skolor följer läroplanen för värdmyndigheten, en praxis som överenskommits 1954 med stöd av Unesco och, bekräftad, efter Osloavtalet.
 
Det är UNRWA policy att granska och i förekommande fall berika officiella PA- läroböcker, läroplaner och andra läromedel som används i UNRWA: s skolor för att säkerställa att FN: s värderingar och principer” löd ett uttalande från UNRWA.
 
En rapport som publicerades tidigare denna månad av Institutet för övervakning av fred och kulturell tolerans inom skolutbildningen (IMPACT-SE) menade på att grundskolan i 2016-2017 års läroplan i PA ”lär eleverna att vara martyrer, demoniserar och förnekar existensen av Israel och fokuserar på en 'återgång' till en uteslutande palestinska hemland.”

Artikeln har publicerats av The Times of Israel

 

Fler artiklar