Minnesdagen över Förintelsen var den 27 januari. Sjuttiofyra år har gått sedan befrielsen av de överlevande i Auschwitz. Har mänskligheten lärt sig något? Frågan behöver definitivt ställas! Idag är nämligen antisemitismen och antisionismen, mycket lik den som rådde på trettiotal, efter det att Hitler blivit demokratiskt vald.

Då stängde många länder i Europa sina dörrar för den stora flyktingströmmen av judar som kom från Tyskland. Många judar insåg nämligen att Hitler menade allvar med vad han sa mellan 1933 och 1939, och ville lämna Tyskland. Om dessa länder hade öppnat sina dörrar hade många judar kunnat räddas. Under och efter kriget var handlingsmönstret liknande. England som hade makten i "det brittiska mandatet – Palestina", från 1920, utfärdade en "vitbok", för judisk invandring, och avvisade många skepp som kom till Haifas hamn med flyktingar.

Bara för att ta ett exempel - flyktingbåten Strumas med 750 judiska flyktingar ombord och i mycket dåligt skick förnekas 1942 tillstånd av britterna att lägga till i Palestina. När de sedan försöker få tillåtelse att angöra i Istanbul nekas de även där tillstånd, blir utbogserade på medelhavet där båten sjunker, och endast två (2) passagerare överlever.

I min mening går det inte att skilja på antisemitism och antisionism, historien har visat och visar att det judiska folket behöver ett eget land för att vara trygga. Idag hävdas inte så sällan, även av vår regering, att om alla judar flyttar ut från de palestinska områdena (Så dessa områden blir "judefrei") då blir det fred. Skillnaden är inte så stor från 30 talet, då den judiska befolkningen skulle bort från Tyskland och inte fick komma till en rad andra länder. Amin Husseini, den arabiske ledaren under andra världskriget, var också vissa tider hos Hitler för att hjälpa honom med det judiska "problemet". Det finns något djupt omänskligt i världens hanterande av det judiska folket än idag.

Vad är Israels svar – medmänsklighet!
I år 2019 har Israel fått utmärkelsen "Best Innovation technology of the year" utfärdad av CES, (Consumer Electronics Show) för sitt arbete att hjälpa världen att få dricksvatten.

Att få fram färskt dricksvatten fortsätter att vara en av mänsklighetens största utmaningar? Företaget "Watergen" i Israel har tagit fram en teknik som ur fukten i luften tar fram rent dricksvatten. En teknik som gett hjälp i Puerto Rico i efterdyningarna av orkanen Maria. Men också har använts i New Delhi i Indien, Hanoi i Vietnam och vid olika idrottsarrangemang, bland annat i Ryssland, under föregående år. Denna innovation kan förminska det enorma antal barn i världen, 1,7 miljoner, som dör av vattenbrist varje år.

Detta bör de som vill bojkotta varor och produkter från Israel tänka på, innan de sätter sina planer i verket. Att minnas Förintelsen, innebär nämligen också en strävan att ändra vårt beteende, som mänsklighet, mot det judiska folket och den israeliska staten.

Anders Sjöberg

Publicerad i Hemmets vän
http://www.hemmetsvan.se/

Fler artiklar