Replik på debattartikeln "Gaza lider av blockaden" (VT 21/8). 

Gunnar Olofsson har naturligtvis helt rätt när han beskriver det fasansfulla öde som möter palestinierna i Gaza. Det är en framtid som hotar palestinierna, israelerna och egyptierna men de främsta offren är människor oavsett ursprung. De människor som förvägras leva drägliga, humana liv.

Jag delar bilden av det humanitära läget, men inte Olofssons historieskrivning och orsakssamband där jag tycker för mycket saknas och resonemanget brister.

För det första har Israel absolut ingen skyldighet att förse Gaza med el eftersom det råder krigstillstånd mellan Israel och Hamas, som styr på Gaza.

Israel levererar 125 MW elektricitet till Gazas två miljoner invånare, men PA (palestinska myndigheten) betalar månadsräkningen på 40 miljoner israeliska shekels. Ursprungligen sade PA till Israel att man skulle stoppa sina betalningar av el fullständigt. Under slutet av maj berättade man för Israel att de bara skulle betala elen till 75 procent och bad Israel dra av en fjärdedel från räkningen.

Om varken jag eller Gunnar Olofsson betalar vår elräkning, då bör vi väl ställa oss frågan: huruvida vår hyresvärd eller bostadsrättsförening har något annat val än att stänga av elnätet? Det är ju den endast logiska slutsatsen.

Ironiskt nog är det den palestinska myndigheten som nyligen har hindrat palestinier från att få tillgång till israelisk vård. Även om Israel fysiskt kontrollerar gränsen till Gaza och utfärdar nästan 200 000 medicinska inresetillstånd per år till palestinier, måste en palestinier också ha ett tillstånd för utresa från den palestinska regeringen för att kunna lämna Gaza.

PA är officiellt det enda palestinska styret och har därför ansvaret för utfärdandet av sådana tillstånd. I ett senare skede av processen ansöker man om utländska resurser för att betala för medicinsk behandling.

PA avslår kostnaderna för att man har begränsat tillgången till sjukvård i syfte att pressa Hamas till att släppa kontrollen av enklaven. Palestinska myndigheten har skurit ned på medicinsk hjälp till Gaza med motsvarande 90 procent, inte Israel.

Hamas kan, om man vill, betala för elen och omedelbart lindra lidandet. Enligt uppgifter från Hamas finansministerium samlar gruppen minst 15 miljoner dollar kronor i månaden i beskattning. Men istället för att betala för utbildning, medicinska tjänster och el investerar Hamas miljoner dollar per år i sin militära infrastruktur och förberedelser för krig, inklusive smugglingstunnlar och raketer.

Det finns en väldigt enkel lösning på Gazas problem. Världssamfundet har ställt tre krav på Hamas: Erkänn ingångna avtal, ta avstånd från våld, erkänn Israels rätt att existera, och blockaden bryts.

Svårare än så behöver verkligheten inte vara.

Martin Blecher
Författare

Publicerad i Västerviks-Tidningen (VT) 25 augusti 2017

Fler artiklar