Fler muslimska- och kristna araber tar värvning i IDF tack vare framgångsrika rekryteringsstrategier och tankesätt.


En artikel i Al-Majallah, en saudisk månatlig tidskrift, uppmärksammade att arabiska israeler tjänstgör i de israeliska försvarsstyrkorna (IDF)  

Enligt den långa artikeln av den kurdisk-svenska journalisten och forskaren Suzan Quitaz, som är specialiserad på israelisk politik och Gulfstatsregionen, tar fler muslimska och kristna araber värvning till IDF tack vare framgångsrika rekryteringsstrategier och tankesätt.

Artikeln inleds med att uppmärksamma den missuppfattning som råder i media om IDF:s sammansättning, och att den i själva verket inte bara är judisk utan även innefattar medlemmar från hela det israeliska samhället, inklusive arabiska soldater – muslimer och kristna, druser och beduiner – som nämnts i en rapport från Middle East Media Research Institute (MEMRI).


Bilden är hämtad från IDF:s arkiv

Artikeln belyser, i synnerhet, insatser från IDF-enheten som ansvarar för att rekrytera minoriteter.
Enheten i fråga har underavdelningar som specialiserar sig på specifika minoritetsgrupper, och militärens framgång med att rekrytera ett större antal israelisk-araber  beror främst på dess effektiva rekryteringsmekanism.

“Ellas berättelse är en extraordinär sådan – hon föddes 1989 i den israelisk-arabiska staden Qalansawe, några mil från staden Natanya”, förklarar artikeln.

”Hon gick med i IDF 2013 och avslutade sin utbildning som en föredömlig soldat och deltog i många operationer. Under 2015, mottog hon President’s Outstanding Medal. I september 2021 befordrades Ella till rang som major i Israels försvarsstyrkor och blev den första arabiska muslimska kvinnan att uppnå denna rang.

Nyheten har tidigare rapporterats av The Majalla, World Israel News, MEMRI 

Fler artiklar